Lao động
Đề xuất giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021 Đề xuất giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021
(LĐXH)- Hội đồng tiền lương Quốc gia chính thức gửi tới Chính phủ hôm 28/8/2020. Theo đó, tiếp tục duy trì đến hết năm 2021 việc áp dụng mức lương tối thiểu theo thán...
1 2 3 4 5 6 7