Lao động
Cả nước có 24 người hưởng lương hưu từ 30 - 100 triệu đồng Cả nước có 24 người hưởng lương hưu từ 30 - 100 triệu đồng
Khảo sát của BHXH VN, cả nước có 2,4 triệu người đang hưởng lương hưu hàng tháng, trong đó có 24 người được hưởng mức lương từ 30 triệu đến hơn 100 triệu đồng/tháng.
1 2 3 4 5 6 7