Lao động
Từ 1/7/2017: Bắt đầu áp dụng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng Từ 1/7/2017: Bắt đầu áp dụng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
1 2 3 4 5 6 7