Lao động
Thưởng Tết thấp, hơn 6.000 công nhân đình công Thưởng Tết thấp, hơn 6.000 công nhân đình công
Cho rằng số giờ tăng ca và các quyền lợi của người lao động không đảm bảo nên hơn 6.000 công nhân của 2 công ty may mặc ở Quảng Nam đã đình công trong cùng 1 ngày.
1 2 3 4 5 6 7