Lao động
Tiền lương của người lao động đạt trung bình 6,26 triệu đồng/người/tháng Tiền lương của người lao động đạt trung bình 6,26 triệu đồng/người/tháng
(LĐXH)- Tổng hợp kết quả điều tra cho thấy, tiền lương của người lao động ổn định và tăng trưởng, ước thực hiện năm 2017 là 6,26 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so v...
1 2 3 4 5 6 7