Lao động
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp: Quan niệm về tiền lương đã có nhiều thay đổi Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp: Quan niệm về tiền lương đã có nhiều thay đổi
(LĐXH)-Nếu như trước đây quan niệm tiền lương là giá cả của sức lao động thì nay các doanh nghiệp cho rằng tiền lương là cạnh tranh, phúc lợi mới là quan trọng, thưởng...
1 2 3 4 5 6 7