Lao động
COVID-19 làm giảm tiền lương toàn cầu COVID-19 làm giảm tiền lương toàn cầu
(LĐXH)- Theo ILO, đại dịch COVID-19 đã khiến tiền lương tháng giảm đi hoặc tăng chậm hơn trong sáu tháng đầu năm 2020 ở hai phần ba quốc gia toàn cầu có số liệu chính ...
1 2 3 4 5 6 7