Lao động
Lương tối thiểu, chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng trưởng toàn diện Lương tối thiểu, chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng trưởng toàn diện
(LĐXH) Lương tối thiểu tăng có thể giúp cải thiện thu nhập của đa số người lao động, từ đó tăng tiêu thụ nội địa và đóng góp vào một mức tăng trưởng GDP cao hơn. Khi đ...
1 2 3 4 5 6 7