Lao động
Tiền Giang: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác giải quyết việc làm và chính sách hỗ trợ lao động trong 6 tháng đầu năm 2022
05:29 PM 19/08/2022
(LĐXH) – Theo báo cáo của Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang: Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 7.225 lao động (đạt 60,2% so với kế hoạch năm), trong đó, 5.880 lao động được tạo việc làm thông qua chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 1.162 lao động được tạo việc làm thông qua chính sách vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm; đưa 183 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 91,5% so với kế hoạch năm, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2021).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, Trung tâm DVVL tỉnh làm việc với lãnh đạo Công ty Hiteco để đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản trong năm 2022

Công tác tư vấn và giới thiệu việc làm nhiều kết quả nổi bật

Ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết: Về công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã triển khai đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: Tổ chức  tư vấn cho 14.601 lượt lao,  đạt 73% kế hoạch năm.  Trong đó có 441 lượt lao động được tư vấn nghề, 1.358 lượt lao động được tư vấn việc làm, 12.414 lượt lao động thất nghiệp được tư vấn việc làm, 388 lượt lao động được tư vấn pháp luật lao động và tư vấn khác; giới thiệu việc làm cho 1.157 lượt lao động.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tổ chức được 15 phiên giao dịch việc làm, tăng 10 phiên giao dịch so với cùng kỳ năm 2021, với sự tham gia của 60 lượt doanh nghiệp (54 lượt doanh nghiệp tham gia trực tiếp và 06 lượt doanh nghiệp tham gia gián tiếp) có nhu cầu tuyển dụng 21.721 lao động. Kết quả các phiên giao dịch đã thu hút được 1.698 người lao động tham gia; qua đó có 1.698 người lao động được tư vấn, 118 người lao động tham gia phỏng vấn, 53 người lao động được tuyển dụng trực tiếp và nhận hồ sơ hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp, 23 người lao động được giới thiệu đến các doanh nghiệp ủy thác tuyển gián tiếp, 09 người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, không có người lao động đăng ký học nghề.

Ngoài ra, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nguồn đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và để có cơ sở tiếp tục liên kết tạo nguồn với các doanh nghiệp có đủ năng lực, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã nắm bắt tình hình hoạt động, nhu cầu tuyển lao động ở các ngành nghề, khảo sát, tìm hiểu về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt của người lao động tại 02 doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tạo nguồn với tỉnh.

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 13.833 người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 50% so với cùng kỳ năm 202; đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 12.646 người lao động (tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 202, với tổng số tiền chi trả tương đương 237 tỷ 510 triệu đồng, tăng 106 tỷ 388 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021; có 43.510 lượt lao động thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm và có 05 người lao động thất nghiệp đăng ký học nghề, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, tổ chức thu hồi 309 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định, với số tiền là 1.346.187.738 đồng.

Bên cạnh đó, Công tác tư vấn, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn trong 6 tháng qua cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, như: Toàn tỉnh đã tổ chức triển khai một số nội dung mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc liên quan đến người lao động được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động khi: thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thời gian làm việc của người lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, giảm giờ làm việc cho người lao động nữ mang thai, tính tiền lương làm thêm giờ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người lao động biết lợi ích của chế độ hưu trí để vận động người lao động tích lũy quá trình đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng hưu trí, hạn chế tình trạng người lao động nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hạn chế tình trạnh thiếu hụt lực lượng lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Đến quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ lao động kịp thời

Các tu nghiệp sinh của tỉnh Tiền Giang vừa trúng tuyến tham gia lớp học tiếng Nhật  tại Công ty Hiteco phái cử

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm cho biết: Về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 126, Nghị quyết số 68, Quyết định số 33 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, tính từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: có 22.758 lượt đơn vị với 1.355.744 lượt lao động được hỗ trợ (tổng từng lượt theo tháng từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022), số tiền 35,1 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: giải quyết tạm dừng đóng cho 12 đơn vị với 5.190 người lao động, số tiền 14,53 đồng.

Song song đó, tỉnh tỉnh còn hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: có tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ 2.009 lao động với số tiền là 15,067.5 tỷ đồng của 01 doanh nghiệp FDI, tuy nhiên, hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nên đã trả hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, nhưng đến nay doanh nghiệp chưa nộp lại hồ sơ. Về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 19.296 hộ kinh doanh với số tiền 57,88 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ 18.607 hộ với số tiền 55,82 tỷ đồng; hiện còn 03 huyện mới được phê duyệt, đang tiếp tục chi hỗ trợ.

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: đã giải ngân cho 120 lượt người sử dụng lao động vay 127,92 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 35.985 lượt người lao động. Đồng thời, hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương: tiếp nhận 974 lượt đơn vị đề nghị hỗ trợ 109.740 lượt người lao động, với số tiền 378 tỷ đồng; đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ 108.231 lượt người lao động của 932 lượt đơn vị, với số tiền 371,976.215 tỷ đồng;1.509 lượt người lao động của 42 lượt đơn vị không xem xét do nộp trùng hồ sơ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, kết thúc hồ sơ; đã phê duyệt hỗ trợ 108.230 lượt người lao động của 932 lượt đơn vị, với số tiền 371,97 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ 107.806 lượt người lao động của 909 đơn vị, với số tiền 370,29 tỷ đồng; hiện còn 01 đợt của thành phố Mỹ Tho đang chi hỗ trợ).

Hỗ trợ người lao động ngừng việc: tiếp nhận 86 lượt đơn vị đề nghị hỗ trợ 36.275 người lao động, với số tiền 48,31 tỷ đồng; đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ 36.219 người lao động của 78 đơn vị, với số tiền 47,14 tỷ đồng; 56 người lao động của 08 lượt đơn vị không đủ điều kiện hỗ trợ, kết thúc hồ sơ; đã phê duyệt hỗ trợ 36.219 người lao động của 78 đơn vị, với số tiền 47,14 tỷ đồng; đã chi 36.140 người lao động của 71 đơn vị, với số tiền 47,03 tỷ đồng; hiện còn 01 đợt của thành phố Mỹ Tho đang chi hỗ trợ).

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: tiếp nhận và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ 84 người lao động, với số tiền 345,64 triệu đồng; đã phê duyệt và chi hỗ trợ cho 84 người lao động, với số 345,64 triệu đồng; hoàn tất chi hỗ trợ. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: đã phê duyệt hỗ trợ 34.352 người là đối tượng F1, F0 với số tiền 39,06 tỷ đồng và hỗ trợ bổ sung 7.868 trẻ em, người khuyết tật với số tiền 7,868 tỷ đồng, tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ 46,928 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ người lao động tự do cho 217.452 người, với số tiền 326,17 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ 214.927 người với số tiền 322,39 tỷ đồng (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người); có 1.719 trường hợp trùng đối tượng nên không chi hỗ trợ, số còn lại đang tiếp tục rà soát lại. Như vậy, đối tượng này hiện đã được chi hỗ trợ xong, các huyện đang rà soát danh sách chi của cấp xã.

Các thực tập sinh của Công ty Hiteco trước giớ xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc

Ngoài ra, Sở còn phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 về việc theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022.   Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sở đã phối  hợp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/4/2022 về việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đến nay, đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 5.942 người lao động của 86 doanh nghiệp, với số tiền là 6,520.5 tỷ đồng.

Giám đốc Sở LĐ – TBXH Lý Văn Cẩm cũng cho biết: Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và chính sách hỗ trợ lao động đạt mục tiêu kế hoạch trong năm 2022, trong 6 tháng cuối năm, Sở tiếp tục tập trung đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm để hoàn thành kế hoạch và mục tiêu đề ra.

 Cụ thể, thực hiện công tác thu thập thông tin thị trường lao động để phục vụ cho công tác dự báo thị trường lao động, cung ứng lao động cho doanh nghiệp, trong đó: cung ứng thông tin thị trường lao động liên tục thông qua các hình thức như: phổ biến cập nhật thông tin các bảng thông tin thị trường lao động; cung cấp thông tin tuyển dụng qua các tờ bướm, tờ rơi; cập nhật thông tin tuyển dụng lên website, fanpage; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; tiếp tục tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, tổ chức các Phiên Giao dịch việc làm định kỳ (trong đó, tăng cường tổ chức các Phiên giao dịch việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp); tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại các xã.

Đồng thời, tiếp tục thống kê danh sách người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài tại xã, phường, thị trấn và các cơ sở đào tạo, phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng tổ chức tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn và hỗ trợ người lao động thủ tục vay vốn tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Tiếp tục thực hiện việc cập nhật, ghi thép thông tin cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động năm 2022 theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Tiếp tục theo dõi việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nắm tình hình công tác tiếp nhận, tiến độ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, qua đó kịp thời hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hoàng Cảnh