Kinh tế
Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững của hoạt động xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam
01:56 PM 29/03/2018
(LĐXH) - Ngày 27/3/2018, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phối hợp với Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, Hội Gỗ mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo "Bức tranh xuất nhập khẩu ngành gỗ năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững".
Theo báo cáo của Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), năm 2017 kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 8 tỉ USD, trong đó gỗ và sản phẩm gỗ  đạt gần 7,7 tỉ USD (tăng 12,6% so với năm 2016),  300 triệu USD còn lại trong số 8 tỷ là giá trị xuất khẩu các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ như sản phẩm mây tre, cói và thảm. Với mức kim ngạch này, ngành đã có vị trí số 6 trong bảng xếp hạng các ngành đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của cả nước.
Gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam hiện đang được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Bốn quốc gia có kim ngạch đạt cao nhất là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong năm 2017, kim ngạch từ 4 thị trường này lên tới trên 5,8 tỉ USD, chiếm gần 76% trong tổng lượng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam từ tất cả các thị trường. Riêng Hoa Kỳ chiếm 40,2% tương đương 3,08 tỷ USD, tăng trưởng về kim ngạch từ thị trường này là 13,6% so với 2016; Trung Quốc chiếm 14,2%, tương đương 1,085 tỷ USD, tăng trưởng về kim ngạch từ thị trường này là 5,7% so với 2016.
Mặc dù, ngành chế biến gỗ nước ta đang trên đà tăng trưởng theo về cả lượng và chất nhưng ngành có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn do các thay đổi tại các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là 4 thị trường quan trọng nhất của Việt Nam gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.. Trước những khó khăn đó, đòi hỏi ngành chế biến gỗ cần có những thay đổi, nhằm bảo đảm cho sự phát triển mang tính bền vững.
Tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam gặp phải khó khăn từ chính sách bảo hộ mậu dịch dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nội địa. Đồng thời phải bảo đảm các tiêu chí trong chính sách quản trị tài nguyên khá nghiêm khắc của các nước này.
Năm 2018, mục tiêu xuất khẩu lâm sản cả nước đặt ra là 9 tỷ USD. Mục tiêu này được các doanh nghiệp nhận định tương đối khả thi.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về xu hướng cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của ngành gỗ. Theo đó, để ngành gỗ phát triển bền vững, các chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp hợp lý trong việc cân đối cung - cầu nguyên liệu từ nguồn nhập khẩu, khai thác trong nước và xuất khẩu, giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu…
Đồng thời các cơ quan chức năng và các hiệp hội cần cung cấp các thông tin cơ bản về cơ chế chính sách về khai thác, chế biến, thương mại, đặc điểm các loài gỗ được phép và không được phép khai thác, sử dụng và thương mại hóa tại quốc gia nhập khẩu.
Các thông tin này cần được cập nhập phổ biến cho các cơ quan quản lý, kiểm soát nhập khẩu cũng như những công ty nhập khẩu và các hộ tại các làng nghề, nơi nguồn gỗ được sử dụng. 
Các doanh nghiệp cần tạo sự liên kết mạnh mẽ với nhau nhằm chia sẻ thông tin, hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý có thể xảy ra; đồng thời cần có một chiến lược với sự đồng thuận cao của các bên liên quan, dựa trên các ưu tiên thống nhất, có tính toán đến các thay đổi trong nhiều mặt của thị trường./.
Thảo Lan