Giáo dục - Nghề nghiệp
Thúc đẩy chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
09:41 AM 19/01/2022
(LĐXH)- Ngày 18/1/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức Lễ công bố Dịch vụ công trực tuyến GDNN.
Dự lễ công bố có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Thứ trưởng Lê Tấn Dũng; đại diện Bộ Công an; lãnh đạo Tổng cục GDNN và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin  nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng GDNN, hướng tới hệ sinh thái số trong hoạt động GDNN, Tổng cục GDNN đã tiến hành từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số trong quản lý điều hành hệ thống giáo dục nghề nghiệp bao gồm: chuẩn hóa các quy trình quản lý chất lượng, vận hành xây dựng cơ sở dữ liệu về GDNN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo ra phương pháp, cách thức làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp và hệ thống giáo dục nghề nghiệp từ trung ương đến cơ sở.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng và đại diện Bộ Công an bấm nút khai chương Dịch vụ công trực tuyến GDNN 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, Tổng cục GDNN đã xây dựng, ban hành và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015, công khai: Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và 20 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Tổng cục (tương đương 26 thủ tục hành chính đã được Bộ lao động – Thương binh và Xã hội công bố).
Hệ điều hành điện tử eGDNN  
Trên cơ sở hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Tổng cục GDNN đã đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật dữ liệu, xây dựng các phẩn mềm phục vụ cho công tác điều hành, quản lý.
Tổng cục GDNN đã phối hợp cùng Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành nâng cấp Hệ điều hành điện tử eGDNN đáp ứng yêu cầu về xử lý công việc trên môi trường điện tử như liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối với Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong việc tiếp nhận và điều chuyển văn bản điện tử. Hoạt động chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản tại cơ quan Tổng cục được thực hiện xuyên suốt từ Lãnh đạo Tổng cục tới từng cán bộ, chuyên viên; thực hiện duyệt ký văn bản điện tử, áp dụng chữ ký số… đảm báo đáp ứng nhu cầu công việc mọi lúc, mọi nơi.
Với việc triển khai hệ điều hành eGDNN tại cơ quan Tổng cục, đã làm tăng hiệu quả xử lý công việc, rút ngắn tối đa thời gian chỉ đạo điều hành, xử lý văn bản từ Lãnh đạo Tổng cục tới chuyên viên; Về hiệu quả kinh tế giảm 70% chi phí về văn phòng phẩm, in sao tài liệu.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bình thông tin về việc hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số trong GDNN
Phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp
Tiếp tục hành trình chuyển đổi số, Tổng cục GDNN đã duy trì và đẩy mạnh hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu GDNN thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu GDNN với dữ liệu về thông tin tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp, quá trình học tập, việc làm của học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo GDNN, trang thiết bị cơ sở vật chất, chương trình đào tạo của các cơ sở GDNN... sẽ đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện chế độ báo cáo thống kê, tổng hợp trên môi trường điện tử, làm tiền đề để thực hiện các quyết định chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu lớn.
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Trên cơ sở hệ thống dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với các dịch vụ công, hiện đại hóa hành chính, chuyển đổi số Tổng cục GDNN xây dựng 18 dịch vụ công mức độ 4, Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.gdnn.gov.vn/, được kết nối liên thông lên Cổng dịch công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính GDNN 24/24 giờ, tiết kiệm chi phí trong việc thực hiện dịch vụ công.
Với mục tiêu đưa hoạt động GDNN lên môi trường số, thực hiện chuyển đổi số, năm 2022 Tổng cục GDNN sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong hoạt động GDNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021.

Chí Tâm