Xã hội
Thừa Thiên Huế: Tổng số thu BHXH, BHYT vượt mức 3.200 tỷ đồng
09:13 AM 14/01/2022
(LĐXH) - Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư của dịch Covid - 19 đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, cố gắng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng chống, ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, vừa hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó nghành BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, năm 2021.
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT),  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch cụ thể triển khai đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn.
Theo đó, tổng số thu đã hoàn thành, vượt mức trên 3.200 tỷ đồng. Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT đều đạt và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam. Đặc biệt, số người tham gia BHYT tăng cao, đạt 1.158.932 người, đạt 100,1% (Mặc dù nhiều gặp khó khăn nhất là việc giảm hơn 8.000 thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng BHYT sau khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg), tuy nhiên BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp, vận động một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh tại các địa bàn miền núi, khó khăn, góp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào vùng khó khăn, có ý nghĩa rất thiết thực.
BHXH Thừa Thiên Huế hỗ trợ NLĐ cài đặt VssID để theo dõi quá trình đóng-hưởng BHXH
 Công tác giải quyết chính sách BHYT đạt nhiều kết đáng khích lệ. Với đặc điểm của địa phương có Bệnh viện Trung ương Huế là Bệnh viện hạng đặc biệt; cùng với một hệ thống bệnh viện các bộ, ngành có năng lực khám chữa bệnh tốt, cơ sở trang thiết bị hiện đại, thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực, thu hút người bệnh nhiều tỉnh thành trong khu vực và cả nước đến khám và điều trị bệnh; đồng thời trong năm 2021 phải thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, KCB cho bệnh nhân Covid - 19 cho một số tỉnh bạn, nhưng tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm soát chi KCB trong phạm vi dự toán được giao, tỷ lệ sử dụng dự toán chi KCB năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt 92%, là chỉ số thấp nhất trong nhiều năm gần đây, là sự nỗ lực lớn của cơ quan  BHXH tỉnh.
Trong công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, tỉnh đã thực hiện kịp thời cho các đối tượng, đảm bảo phòng, chống dịch Covid - 19, an toàn tiền mặt, được nhân dân đồng tình, đồng thời đã có nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng chế độ chính sách BHXH, BHYT. Toàn tỉnh đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho hơn 105 ngàn người hưởng với tổng số tiền hỗ trợ gần 260 tỷ đồng góp phần hỗ trợ, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: “Năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đặt quyết tâm cao thực hiện Nghị 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó công tác BHXH, BHYT đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; duy trì bền vững tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế…”
Theo đó, tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết, Văn bản chỉ đạo cúa Trung ương, của Chính phủ trong công tác BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác truyền thông các chính sách, pháp luật về công atcs BHXH, BHYT, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT.
Đổi mới phương thức hoạt động, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Thừa Thiên Huế với những giải pháp: Tăng cường cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh xử lý ứng dụng BHXH số VssiD; Chi trả không sử dụng tiền mặt; ứng dụng xã hội số chăm sóc người dân.
Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất trình Chính phủ phương án xử lý tiền nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT tồn đọng kéo dài của các doanh nghiệp không còn hoạt động, giải thể, phá sản hoặc có chủ bỏ trốn, mất tích để đảm bảo quyền lợi cho người lao động; đồng thời, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến việc khởi kiện đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT để công tác khởi kiện triển khai có hiệu quả.
Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN (cụ thể sửa đổi, bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành về giải quyết, chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH cho cơ quan BHXH). Tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB để giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN .
Đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông kết hợp với tăng cường vận động, đối thoại trực tiếp tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và ý thức tự giác chấp hành, tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Phát hiện và biểu dương kịp thời những địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời thông tin tuyên truyền việc xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Đẩy mạnh thực hiện qui chế phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành, ngành y tế, các cơ sở y tế với BHXH để kịp thời giải quyết các vướng mắc về BHXH, BHYT cho người dân. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Chính phủ về quan tâm hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng dịch COVID-19, góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch Covid – 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thục Quyên