Lao động
Thừa Thiên Huế: Giải quyết việc làm góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
04:51 PM 26/12/2017
(LĐXH) – Thời gian qua, công tác gải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần định hướng phát triển kinh tế cho việc giải quyết việc làm phù hợp với định hướng của địa phương.
Để hoàn thành sứ mệnh là người kết nối giữa đơn vị tuyển dụng và người lao động, ngoài những hoạt động thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng đến công tác tư vấn, phổ biến, hướng dẫn các thông tin liên quan đến thị trường lao động cho các tổ chức, đơn vị, DN và người lao động có nhu cầu về các vấn đề như: tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, quy trình giải quyết tranh chấp lao động; đồng thời thường xuyên khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau để giúp người lao động và DN dễ tiếp cận.
Một buổi tư vấn và giới thiệu việc làm tại Trung tâm DVVL tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm 2017, Trung tâm đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp, thị trường lao động việc làm cho trên 32,3 nghìn lượt người (việc làm 17.336, nghề 4.585, chế độ chính sách 10.387), đạt 117,5% kế hoạch; tư vấn cho 1.020 lượt doanh nghiệp, đạt 102% kế hoạch. Cùng với đólà phối hợp với phòng Việc làm – An toàn lao động trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và nhập dữ liệu Cầu Lao động năm 2017 cho 4.280 doanh nghiệp. Điều tra, cập nhật biến động Cung lao động năm 2017 trên 903.000 khẩu, do phần mềm Cục Việc làm giữa tháng 11/2017 mới chuyển về, Trung tâm phấn đấu nhập dữ liệu xong và chốt số liệu vào cuối tháng 12/2017. Đặc biệt, năm 2017 đã triển khai nhiệm vụ Sở giao về điều tra thông tin 180 doanh nghiệp mẫu trên địa bàn tỉnh gửi về Cục Việc làm theo quy định.
Trong công tác giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, năm 2017, đã giới thiệu việc làm 5.404 lượt người, đạt tỷ lệ 75,9% so với số lao động đăng ký tìm việc làm là 7.122 lượt người. Trong đó, tỷ lệ lao động nhận được việc làm ổn định thông qua Trung tâm 2.757 người (trong nước là 2.725 người; XKLĐ cho 26 lượt người và 06 người đi theo diện d học), đạt 100,3% kế hoạch năm, bằng 101,5 % so với cùng kỳ.
Đông đảo người lao động đến tìm kiếm cơ hội việc làm tại Trung tâm DVVL tỉnh
Để công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động thanh niên đạt hiệu quả, Trung tâm đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Trong năm, đã tổ chức 32 phiên GDVL (9 phiên liên kết, lưu động), thu hút 514 lượt doanh nghiệp tham gia với trên 4.000 lượt lao động đăng ký tìm việc làm tại sàn; sơ tuyển 1.525 lượt lao động, trong đó 1.014 lao động đã được tuyển dụng chính thức, bằng 36,8 số lao động tìm được việc làm thông qua Trung tâm. Tổ chức đào tạo nghề cho 761 lượt người, trong đó, dạy nghề theo QĐ1956 là 83 người/đạt 100% kế hoạch. Tư vấn học nghề cho 2.875 lượt lao động thất nghiệp; 674 lao động có nhu cầu học nghề, trong đó 175 lao động tham gia các khóa học nghề tại Trung tâm và các cơ sở liên kết với Trung tâm (May công nghiệp cho 23 người; lái xe ôtô cho 130 người, Kỹ thuật nấu ăn cho 22 người).  Ngoài ra, đươn vị còn phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động sau khi tốt nghiệp các khóa học nghề tại Trung tâm, bình quân đạt 90% - 95% có việc làm, một số ngành nghề khác nhiều lao động tự tạo được việc làm tại chỗ có thu nhập ổn định.
Nhằm hạn chế thấp nhất những phát sinh vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ cho người lao động, Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trung tâm luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động đặc biệt được chú trọng. Trong năm 2017, Trung tâm đã tư vấn việc làm cho 7.666 lượt người; giới thiệu việc làm cho 915 người; học nghề cho 173 người (151 người đã có quyết định hỗ trợ học nghề). Đồng thời, tiếp nhận 5.445 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định  trợ cấp thất nghiệp cho 5.173 lượt người. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề trên 57,97 tỷ đồng, bằng 123,6% so với cùng kỳ.
Hà Giang