Kinh tế
Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc
Tính đến thời điểm này Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường xuất khẩu gạo số 1 của Việt Nam, chiếm đến 38% tổng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Mặc ...
2 3 4 5 6 7 8