Kinh tế
Ứng dụng Baemin nối dài “Hành trình xanh” bền vững tại Việt Nam Ứng dụng Baemin nối dài “Hành trình xanh” bền vững tại Việt Nam
(LĐXH)- Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành bán lẻ và dịch vụ, giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường dần trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh ...
1 2 3 4 5 6 7