Lao động
Thêm hơn 3.000 đối tượng khó khăn do đại dịch ở Nghệ An được hỗ trợ
10:44 PM 12/10/2021
(LĐXH)- Ngày 12/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký ban hành Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 13).
(ảnh minh họa: TTXVN)
Theo Quyết định này, UBND tỉnh giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 3.087 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ đối với 198 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 547 triệu đồng.
- Kinh phí hỗ trợ đối với 11 người lao động ngừng việc với số tiền 22 triệu đồng.
- Kinh phí hỗ trợ 642 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền hơn 870 triệu đồng.
- Kinh phí hỗ trợ cho 9 hộ kinh doanh với số tiền 27 triệu đồng.
- Hỗ trợ đối với 2.227 người lao động không có giao kết hợp lao đồng, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền hơn 3,340 tỷ đồng.
UBND tỉnh giao UBND các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã, số tiền hơn 590 triệu đồng; tạm ứng ngân sách tỉnh với số tiền hơn 4,216 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng trên.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi số kinh phí đã tạm ứng từ ngân sách tỉnh theo đúng quy định.
Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.
Về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Bùi Văn Hưng cho biết đến thời này, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 35 nghìn đối tượng, trong đó có hơn 32 nghìn đối tượng hưởng trực tiếp với tổng kinh phí hơn 53 tỷ đồng; UBND tỉnh đã cấp hỗ trợ cho hơn 10 nghìn đối tượng với kinh phí hơn 10 tỷ đồng…/.
Hồng Minh