Văn hóa - Thể thao
Ký kết tài trợ đào tạo nhân lực để triển khai các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ em Ký kết tài trợ đào tạo nhân lực để triển khai các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ em
(LĐXH) Ngày 18/10/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 và Công ty cổ phần Đầu tư v...
2 3 4 5 6 7 8