Văn hóa - Thể thao
Qua cơn sóng gió, bầu Đức đã có lãi “nghìn tỷ” Qua cơn sóng gió, bầu Đức đã có lãi “nghìn tỷ”
Mới chỉ một năm trước, Hoàng Anh Gia Lai còn ngập chìm trong thua lỗ, lợi nhuận âm hơn 2.000 tỷ đồng thì kết thúc 2017, tập đoàn của bầu Đức đã “lật ngược thế cờ”, báo...
2 3 4 5 6 7 8