Văn hóa - Thể thao
Công ty Cổ phần Yanmar là nhà tài trợ chính cho Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam Công ty Cổ phần Yanmar là nhà tài trợ chính cho Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam
(LĐXH) Ngày 23/07/2018 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Yanmar tổ chức Lễ Ký kết Nhà tài trợ Chính cho Đội...
1 2 3 4 5 6 7