Xã hội
Thành phố Cần Thơ: Đa dạng hóa hoạt động công tác xã hội
10:35 AM 10/01/2019
Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ (TTCTXH Cần Thơ) những năm gần đây đã và đang dần trở thành một địa chỉ tham vấn, tư vấn và hỗ trợ tích cực những nhóm người yếu thế.
Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, giúp nhóm người yếu thế được tiếp cận những dịch vụ phúc lợi, TP. Cần Thơ rất quan tâm đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho nhân viên công tác xã hội (CTXH), nhằm từng bước đa dạng hóa nội dung hoạt động, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về tính chuyên nghiệp của nghề CTXH hiện nay.
Với mục tiêu vì phúc lợi, hạnh phúc của con người và vì tiến bộ xã hội, sự ra đời, phát triển của Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ (TTCTXH Cần Thơ) những năm gần đây đã và đang dần trở thành một địa chỉ tham vấn, tư vấn và hỗ trợ tích cực những nhóm người yếu thế trong đời sống xã hội (người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và người già cô đơn không nơi nương tựa) ở TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận.
Theo nhân viên Phòng Y tế của Trung tâm, từ đầu năm 2017, các nhân viên tư vấn đã được lãnh đạo Trung tâm khuyến khích, tạo điều kiện bồi dưỡng về chuyên môn và hoàn thành tốt công việc. Đặc biệt, hiện nay TP. Cần Thơ đã mở các lớp đào tạo hệ trung cấp nghề CTXH tại Trường Trung cấp nghề Thới Lai (huyện Thới Lai) đào tạo chuyên môn cho cán bộ, nhân viên đang công tác trong lĩnh vực CTXH. Ngoài ra, để đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung, gần đây TTCTXH Cần Thơ đã tổ chức mở rộng mô hình ngăn ngừa, can thiệp trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực gia đình tại nhiều xã, phường, quận, huyện.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở quận Ô Môn được TTCTXH TP. Cần Thơ hỗ trợ

Nhờ đó, thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai và đạt hiệu quả khá tốt như: trợ giúp người già; tư vấn hỗ trợ vị thành niên mang thai; làm cầu nối cho các tổ chức, cá nhân thiện nguyện; hướng dẫn gia đình thuộc diện hộ nghèo làm các thủ tục hành chính; tư vấn cho những gia đình có trẻ tự kỷ; trợ giúp nạn nhân mua bán người về tạm lánh và tư vấn tâm lý, kết nối các dịch vụ y tế giúp nhóm người yếu thế được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hiệu quả hơn.
Việc quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ giúp người làm CTXH ngày càng chuyên nghiệp, góp phần tích cực chăm lo cộng đồng người yếu thế của Thành phố, giúp họ có điều kiện tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ phúc lợi xã hội để có thể cảm nhận sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước, cộng đồng, vơi đi phần nào bất hạnh, thiệt thòi trong cuộc sống.
Nhân viên Phòng Tư vấn và trợ giúp đối tượng của Trung tâm cũng cho biết, qua kinh nghiệm thực tế những lần tổ chức truyền thông về quyền trẻ em cho phụ huynh và trẻ em ở cộng đồng, nhất là kỹ năng kết nối các nhân tố khác đã giúp cho nhiều trường hợp tránh được sự bạo hành, ngược đãi và sử dụng lao động trẻ em trong cộng đồng.
Có thể nói, hiện nay, CTXH ở TP. Cần Thơ mang tính chuyên nghiệp cao, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và của cả cộng đồng. Từ cuối năm 2017, TTCTXH Thành phố đã vận hành trang thông tin điện tử với tên miền: congtacxahoicantho.vn, để tăng cường các kênh thông tin giới thiệu về hoạt động, chức năng và nhiệm vụ đơn vị. Đây là một nỗ lực giúp khắc phục khó khăn và tạo sự linh hoạt trong các hoạt động, tận dụng triệt để các điều kiện tại chỗ để làm tốt chức năng, nhiệm vụ đối với cộng đồng.
Theo lãnh đạo TTCTXH Cần Thơ, thực hiện tốt CTXH chính là góp phần quyết định sự thành công đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thức đẩy sự phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho đời sống người dân được cải thiện và nâng cao bền vững.