Xã hội
Thanh Hóa: Vì mục tiêu BHYT HSSV bền vững
02:50 PM 06/09/2021
(LĐXH) - Những năm qua, BHXH tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác y tế trường học và BHYT HSSV trên địa bàn, góp phần giúp bảo vệ sức khoẻ của hàng ngàn HSSV
Tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.573 trường học, trong đó có 609 trường tiểu học, 555 trường trung học cơ sở, 274 trường tiểu học và trung học cơ sở, 9 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 86 trường trung học phổ thông và 40 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Tổng số HSSV tham gia BHYT là 607.760 HSSV đạt tỷ lệ gần 95%, đây một kết quả tích cực góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho HSSV và là nền tảng cho sự phát triển BHYT HSSV những năm tiếp theo để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.
Ảnh minh họa
Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện BHYT HSSV đã được các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh đồng thuận, đây là điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình khi con em mình không may bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải điều trị bệnh có chi phí lớn. Đồng thời giáo dục tính nhân văn, nhân đạo cộng đồng cho HSSV với tinh thần tương thân tương ái “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Một trong những ưu điểm nổi bật của BHYT HSSV là dành một phần kinh phí để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại trường học. Quỹ BHYT học sinh đã giúp các nhà trường củng cố, xây dựng và phát triển mạng lưới y tế trường học, trong năm học qua đã trích 5% nguồn kinh phí để chăm sóc sức khỏe ban đầu với số tiền 17,38 tỷ đồng, trong đó có 2,74 tỷ được trích cho các trường mầm non. Nhờ nguồn kinh phí này một số trường đã tổ chức lại hệ thống y tế trường học, phục vụ mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có giáo dục thể chất, trang bị tủ thuốc thông thường, túi thuốc cấp cứu, khám và lập sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh,…Tính từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2021, có 225 ngàn lượt khám chữa bệnh BHYT trong và ngoài tỉnh của đối tượng HSSV với chi phí KCB BHYT là 130,4 tỷ đồng, có nhiều trường hợp HSSV khám chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí cao đã góp phần giảm gánh nặng và khó khăn cho nhiều phụ huynh HSSV.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT giảm so với năm học 2019-2020 và thấp so với tiềm năng của tỉnh; HSSV tham gia BHYT tại trường đã được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng và hỗ trợ tới 70% mức đóng đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo, nhưng trên địa bàn tỉnh hiện còn khoảng 40 ngàn HSSV chưa tham gia BHYT; công tác y tế trường học ở một số địa phương chưa quan tâm thường xuyên, chưa chú trọng nhiều đến việc đầu tư, củng cố và phát triển y tế học đường; chất lượng hoạt động hạn chế, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV ngay tại nhà trường; msố trường số lượng học sinh ít, tỷ lệ tham gia thấp, nên nguồn kinh phí được trích lại không đáp ứng điều kiện hoạt động y tế trường học…
     Năm học 2021 - 2022 với nhiều khó khăn, thử thách trong bối cảnh dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, với mục tiêu phấn đấu có 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT HSSV ngay từ đầu năm học mới; đưa tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đánh giá mức độ hoàn thành xem xét thi đua, khen thưởng hàng năm; phối hợp với các ngành liên quan phát triển và nâng cao chất lượng y tế trường học, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những  tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV; tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa thông qua chuyên mục “BHXH, BHYT vì an sinh xã hội”, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phổ biến, hướng dẫn các quy định, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV, nhất là trách nhiệm của HSSV trong việc tham gia BHYT. Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên BHXH tỉnh Thanh Hóa tập trung truyền thông trên internet, mạng xã hội (facebook, zalo, youtube), tuyên truyền lưu động về ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, lợi ích của chính sách BHYT HSSV; huy động sự quan tâm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, có chính sách hỗ trợ phần kinh phí thuộc trách nhiệm đóng cho HSSV, đặc biệt quan tâm đối với các xã không tiếp tục được ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, phân công cán bộ chuyên quản trực tiếp đến từng trường để cấp phát tờ rơi thông tin, hướng dẫn công tác thu BHYT, cấp thẻ BHYT; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết, theo dõi kiểm tra tỷ lệ tham gia BHYT tại các trường, nắm lại danh sách các em chưa tham gia để có hướng vận động tuyên truyền.
     Với những giải pháp được triển khai đồng bộ, tin tưởng rằng chính sách BHYT sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhà trường, HSSV và các bậc phụ huynh, để không em nào bị bỏ lại phía sau, bình đẳng trong thụ hưởng chính sách BHYT, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sức khoẻ của HSSV càng phải được quan tâm bảo vệ và chăm sóc.
Thục Quyên