Lao động
Thanh Hóa: Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định và thúc đẩy phát triển thị trường lao động
06:20 PM 22/01/2021
(LĐXH) – Trước khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định và thúc đẩy phát triển thị trường lao động, kịp thời hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh.
Năm 2020, toàn tỉnh đã có 62.110 người được tạo việc làm mới
Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm; các hoạt động kết nối cung - cầu lao động được tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, góp phần ổn định thị trường lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trong đó: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tổ chức thành công 55 phiên giao dịch việc làm (theo hình thức trực tuyến, lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố và định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh), thu hút 582 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia tuyển dụng; phối hợp thẩm định và cho vay trên 1.280 dự án của người lao động, cơ sở sản xuất - kinh doanh từ Quỹ Quốc gia về việc làm; Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các công ty tư vấn du học tổ chức tư vấn, giới thiệu cho 4.248 người lao động về các thị trường lao động có mức lương cao và công việc ổn định như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan,… Trong đó, tư vấn tại cộng đồng cho trên 2.000 lượt người, tư vấn trực tiếp tại Trung tâm cho trên 1.400 nghìn lượt người... Đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 62.110 người được tạo việc làm mới, trong đó: có 5.120 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 3,09% và tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn xuống còn 6,1%. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 35,01% (đạt mục tiêu kế hoạch đề ra). Chất lượng lao động từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,02%, trong đó: Có văn bằng, chứng chỉ là 27,6%.
Tư vấn giới thiệu việc làm tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa)
Bên cạnh việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động bị mất việc làm. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận 30.065 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 29.183 lao động, tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp đã chi trả là gần 360,6 tỷ đồng (tăng 57,3% so với cùng kỳ năm 2019). Ngành đã tích cực phối hợp tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ là 24.102 đối tượng, tổng số tiền đã chi trả là trên 24,8 tỷ đồng.
Công tác quản lý lao động là người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện cấp giấy phép lao động cho 430 người lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh theo đúng quy định, chủ yếu là chuyên gia và người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ duy trì sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từng bước khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.
Với sự nỗ lực của toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần hạn chế tình trạng thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, giúp người lao động có việc làm ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây nên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.
Hưng Cảnh