Lao động
Thanh Hóa: Tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động
03:52 PM 18/08/2021
Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực trên toàn thế giới cũng như Việt Nam, trong đó thị trường lao động là một trong lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Lúc này, thông tin thị trường lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết nhằm cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đồng thời dự báo để phục vụ công tác đào tạo đáp ứng nguồn cung phù hợp. Nhiều năm qua, với chức năng cầu nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Thanh Hoá đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, góp phần đưa thông tin đầy đủ, chính xác không chỉ tới đối tượng người lao động và doanh nghiệp mà còn giúp các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đào tạo đúng ngành, nghề đáp ứng nhu cầu thị trường.
Phiên GDVL tổ chức tại Trung tâm DVVL Thanh Hoá.
Cung ứng thông tin thị trường lao động cho 56.300 lượt người (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020), cụ thể: Cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan trên fanpage và thư điện tử của đơn vị: 17.800 lượt người; cung cấp thông tin thị trường lao động thông qua hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề tại cộng đồng cho: 14.800 lượt người. Số doanh nghiệp cập nhật, khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động: 952 lượt doanh nghiệp; trong đó: nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong nước là: 46.780 người, doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài là:1.200 người.
Tính riêng 06 tháng đầu năm, Trung tâm DVVL Thanh Hoá đã tổ chức 06 phiên GDVL định kỳ tại đơn vị, 01 phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Thọ Xuân và 01 Phiên giao dịch việc làm Online dành cho lao động EPS làm việc tại Hàn Quốc và thực tập sinh IM Japan về nước kết nối với các đầu cầu TP. Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh. Trong các tháng 5, 6/2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên các hoạt động của Sàn Giao dịch việc làm, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tập trung tại trung tâm và các địa phương đều phải tạm hoãn.
Kết nối việc làm, cân bằng cung - cầu lao động là vấn đề không dễ giải quyết tại Thanh Hoá khi chất lượng ứng viên không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, nhiều lao động có xu hướng tìm kiếm những vị trí việc làm được đãi ngộ tốt hơn, dẫn đến tình trạng nghỉ việc, chuyển đổi công việc mới… thường xuyên diễn ra, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu cung được Trung tâm cập nhật hàng năm và được khai thác trực tuyến từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp thôn, xã; các chỉ tiêu về lao động, việc làm; tình hình biến động lao động - việc làm ở các địa phương. Đây là cơ sở quan trọng trong hoạch định chính sách lao động, việc làm và phổ biến thông tin TTLĐ.
Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hoá đã tích cực tư vấn về việc làm, học nghề với nhiều hình thức phong phú như: thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng; treo pano, phát tờ rơi; hội nghị, hội thảo; lồng ghép các phiên giao dịch việc làm cố định cũng như lưu động tại các địa phương; phối hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn về chính sách BHTN cho NLĐ và người sử dụng lao động để giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình,… Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thông tin kịp thời về chính sách lao động, việc làm, định hướng thông tin và củng cố niềm tin của người lao động, doanh nghiệp vào các chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực việc làm.
Thực hiện đa dạng hóa các hình thức cung cấp thông tin thị trường lao động thể hiện sự nỗ lực của TTDVVL Thanh Hóa trong việc hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm tại địa phương. Đồng thời, thể hiện sự đồng hành của TTDVVL Thanh Hóa với người lao động và doanh nghiệp để vượt qua những thách thức, khó khăn trong đại dịch Covid - 19./.
PV