Xã hội
Tham vấn chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
02:10 PM 13/07/2020
(LĐXH)- Ngày 13/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động – TBXH và Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn Dự thảo nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Nguyễn Thị Hà chủ trì hội thảo.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, cho biết: Chính phủ giao Bộ Lao động - TBXH chủ trì, xây dựng Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới để trình Chính phủ trong tháng 9 sắp tới. Bộ Lao động - TBXH đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định. Ban soạn thảo của Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, thảo luận về các nội dung hồ sơ dự thảo Nghị định, cũng như tiến hành việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động – TBXH và gửi văn bản xin ý kiến của Bộ, ngành và các địa phương.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chủ trì hội thảo
"Hội thảo tham vấn tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tuần trước đã ghi nhận, tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu, các bên liên quan như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hôm nay, Bộ Lao động – TBXH phối hợp với một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn với các cơ quan Trung ương và các tổ chức liên quan. Sau Hội thảo này, chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổ chức hội thảo thứ 3 tại Quy Nhơn (Bình Định) vào ngày 16/7" – Thứ trưởng Nguyễn Thị hà, thông tin.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động 2019 với nhiều sửa đổi, bổ sung lớn liên quan đến lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới theo hướng hiện đại, phù hợp hơn với bối cảnh mới của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường, thực thi các cam kết quốc tế liên quan của Việt Nam đối với vấn đề này. Đây cũng là sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận từ bảo vệ lao động nữ sang bảo đảm, thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Trước khi Bộ luật Lao động được thông qua, Bộ Lao động - TBXH đã chủ trì hội thảo với gần 200 đại biểu góp ý về các nội dung này tại Hà Nội, với nhiều nội dung đã được tiếp thu vào nội dung Bộ luật Lao động năm 2019.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn và đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến một cách tích cực và trách nhiệm 
Các nội dung sửa đổi, bổ sung này tập trung tại chương X “Những quy định riêng đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới" (từ Điều 135 đến Điều 142). Đồng thời, tại một số chương khác cũng có những điểm sửa đổi mới liên quan đến lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới tại Điều 3, Điều 8, Điều 35 và Điều 169 (quy định về quấy rối tình dục tại nơi làm việc (Điều 3), quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8), quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 35), quy định về tuổi nghỉ hưu (Điều 169).
Bên cạnh đó, vấn đề tuổi nghỉ hưu với lao động nữ được đưa ra thảo luận hàng chục năm trước, nhưng mới năm 2019 vừa qua đã được Quốc hội thông qua. Các biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình…

Quang cảnh hội thảo

Các quy định mới này nhằm khắc phục những bất cập của Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 2012 về chính sách đối với lao động nữ như: các quy định về cơ chế, nguồn lực thực thi (chính sách ưu đãi về thuế, việc xây dựng nhà trẻ, nhà mẫu giáo, tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động cho lao động nữ…) hay có quy định chi tiết về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc… Trong thời gian này, nội dung này nhận được nhiều ý kiến thảo luận khác nhau về khái niệm, nội hàm quy định.
Nghị định này cần phải cụ thể hóa đầy đủ những chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019, thể chế hóa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm, nhằm tạo cơ hội tốt hơn cho phụ nữ, để họ có quyền đưa ra các quyết định.
Bà Vương Thái Nga, Quản lý chương trình đô thị Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu và thảo luận, đóng góp ý kiến vào những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định gồm: phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và các quy định riêng đối với lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới… Đây cũng là vấn đề được nhiều tổ chức trong và ngoài nước rất quan tâm, đặc biệt Nhóm các Đại sứ và Trưởng đại diện cơ quan của Liên hợp quốc về Điều phối chính sách Giới đã gửi một số thông tin, đề xuất tới Bộ Lao động - TBXH, trong đó tập trung vào việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn và đề nghị các đại biểu tham gia hội thảo nghiên cứu, tham gia ý kiến một cách tích cực, trách nhiệm với các ý kiến rõ ràng, cụ thể tương thích với các điều của Bộ luật Lao động và các luật khác có liên quan, đồng thời bảo đảm có tính khả thi vào các chủ đề trọng tâm của hội thảo. Ban soạn thảo sẽ tổng hợp ý kiến của đại biểu tại 3 hội thảo ở 3 miền và tiếp thu tối đa các góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định có chất lượng, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người lao động, của cộng đồng doanh nghiệp, phù hợp trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chí Tâm