Lao động
Thái Nguyên: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp
09:29 AM 31/01/2023
(LĐXH)- Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHTN.
Trung bình hàng năm, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, lập thủ tục giải quyết chế độ BHTN cho từ 4 - 8.000 người lao động. Việc giải quyết chế độ BHTN cho người lao động đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.
Bên cạnh đó, Trung tâm luôn đầu tư nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới trong phương pháp làm việc, cải thiện môi trường giao dịch, tăng cường công tác thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các chế độ BHTN; tích cực triển khai công tác tư vấn, giới thiệu việc làm bằng các hoạt động tư vấn thường xuyên, tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề cho lao động thất nghiệp; hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp.
Người lao động đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm DVVL tỉnh Thái Nguyên
Kết quả cụ thể trung bình hàng năm cho thấy, số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm khoảng 20.000 lượt người; giới thiệu việc làm thành công cho từ 1.200 - 1.500 người (chiếm khoảng 20% số lao động đăng ký hưởng BHTN); giải quyết hỗ trợ học nghề cho từ 200 - 400 người/năm (chiếm khoảng 6% số lao động đăng ký hưởng BHTN); tương đương tỷ lệ bình quân chung của cả nước.
Cùng với đó, Trung tâm đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cập nhật, theo dõi thông tin, quản lý hồ sơ hưởng các chế độ BHTN của người lao động.
Bắt đầu từ năm 2019, Trung tâm đã xây dựng và triển khai giao dịch, giải quyết các chế độ và các dịch vụ về việc làm tại Phòng Giao dịch theo mô hình hoạt động mới, nhằm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hưởng các chế độ BHTN (hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, trợ cấp thất nghiệp…), tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đến giao dịch và tạo môi trường làm việc thân thiện, văn minh giữa cán bộ tiếp nhận và người lao động.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trên giúp Trung tâm thuận lợi hơn trong thực hiện chính sách việc làm, nâng cao chất lượng xử lý và giải quyết hồ sơ BHTN.
Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, do tác động của dịch COVID-19 khiến hàng nghìn người lao động địa phương bị thất nghiệp. Do vậy, chính sách BHTN do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận, giải quyết kịp thời phần nào giúp người lao động giảm áp lực kinh tế, nhanh chóng trở lại với thị trường lao động. Để mang lại quyền, lợi ích thiết thực nhất cho người lao động, Trung tâm tích cực tổ chức tuyên truyền về chính sách BHTN thông qua các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm. Qua đó giúp người lao động và người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về các chính sách BHTN.
Cán bộ Trung tâm DVVL Thái Nguyên hỗ tư vấn cho người hưởng BHTN
Lãnh đạo Trung tâm, cho biết, chính sách BHTN được giải quyết cho người lao động kịp thời và luôn bảo đảm các nguyên tắc đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn và không phiền nhiễu người lao động.
Để làm được điều đó, Trung tâm luôn coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện một cửa liên thông bằng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện các giao dịch. Để người lao động giảm thời gian đi lại cũng như một số chi phí không cần thiết, ngoài trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm còn hướng dẫn cho người lao động gửi hồ sơ BHTN qua đường bưu điện; tiếp nhận thông báo về tình trạng việc làm, tư vấn việc làm qua điện thoại, mạng xã hội, Email, Zalo…
Cách làm này của Trung tâm được người lao động đánh giá cao. Hiện 100% thủ tục hành chính đều liên quan tới BHTN và được ứng dụng phần mềm, bảo đảm nhanh, chính xác, không trùng lặp.  
Thống kê cho thấy, trong năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 9.369 trường hợp, tăng 11% so với năm 2021. Để bảo đảm đáp ứng kịp thời về quyền, lợi ích cho người lao động, Trung tâm đã rà soát, lập hồ sơ, tham mưu và trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trên 9.000 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 662 quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, 328 quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, 523 quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và 460 quyết định hỗ trợ học nghề.   
Cũng trong năm 2022, Trung tâm đã tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền về chính sách lao động, BHTN; 12 hội nghị nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động; tổ chức tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHTN, tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm cho 33.000 lượt người lao động; đồng thời có thông báo tìm kiếm việc làm cho hơn 43.000 lượt người lao động./.
Hồng Minh