Lao động
Tập huấn Cơ chế quản lý tài chính, chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
10:29 AM 13/10/2020
(LĐXH) - Ngày 12/10/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Cơ chế quản lý tài chính, chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) và các chính sách về an toàn lao động có liên quan. Hội nghị, nhằm hướng dẫn về nội dung cơ bản như: Lập kế hoạch và dự toán hằng năm; Phân bổ và giao dự toán; Hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNNN; Hạch toán kế toán; Quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí.
Đỗ Lê Hoàng – Trưởng phòng KH-TC, Kế toán trưởng- Cục An toàn lao báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS. Hà Tất Thắng- Cục trưởng Cục An toàn lao động cùng hơn 100 đại biểu đến từ các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Cục An toàn lao động và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Lê Hoàng – Trưởng phòng KH-TC, Kế toán trưởng- Cục An toàn lao động cho biết, việc lập kế hoạch và dự toán hằng năm dựa trên tình hình thực hiện công tác hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN và các công việc có liên quan đến quản lý đối tượng, quản lý công tác bảo hiểm TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh, thành phố quản lý; Các văn bản hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm TNLĐ, BNN; Các định mức, chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước.

Quy trình: Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố lập kế hoạch và dự toán chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN gửi về Cục An toàn lao động. Cục An toàn lao động tổng hợp dự toán của các địa phương báo cáo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt để tổng hợp gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

TS. Hà Tất Thắng- Cục trưởng Cục An toàn lao động cùng hơn 100 đại biểu đến từ  Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố phía Nam.

Về phân bổ và giao dự toán: Căn cứ vào Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Cục An toàn lao động lập dự toán kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN cho các địa phương, trình Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt. Theo Quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí, Cục  An toàn lao động giao dự toán cho các địa phương. Căn cứ kinh phí được giao các địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết cho tưng  nội dung chi gửi vè Cục An toàn lao động để phê duyệt.

Ông Đỗ Lê Hoàng cũng cho biết một số nội dung về chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN như: Hỗ trợ chi phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN; Chi tập huấn , bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm TNLĐ, BNN; Chi cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm TNLĐ, BNN; Hỗ trợ chi phí in ấn, văn phong phẩm, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo; Hỗ trợ chi phí bảo quản, lưu trữ tài liệu có liên quan về bảo hiểm TNLĐ, BNN; chi hỗ trợ cơ quan LĐ-TB&XH, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN, thanh tra, kiểm tra và các nghiệp vụ liên quan về bảo hiểm TNLĐ, BNN,…

Trương Đăng