Kinh tế
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa Hải quan
05:06 PM 01/03/2019
(LĐXH) Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập luôn được Tổng cục Hải quan xác định là là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ.
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, Tổng cục đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-PC ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP (Tổng cục Hải quan đang rà soát các hành vi vi phạm còn thiếu để xác định nội dung sửa đổi, bổ sung); dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
Về cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành  Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Tổng cục Hải quan (Quyết định số 174/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2019); Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019 (Quyết định số 228/QĐ-TCHQ ngày 30/1/2019); Kế hoạch triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 08/01/2019 của Bộ Tài chính (Quyết định số 226/QĐ-TCHQ ngày 30/01/2019). Hiện Tổng cục Hải quan đang tiếp tục triển khai công tác chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của Bộ Tài chính; xây dựng: dự thảo Quyết định của Tổng cục trưởng ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Tổng cục Hải quan, dự thảo Quyết định của Tổng cục trưởng ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan.
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 10-15 bậc, năm 2019 tăng từ 3-5 bậc theo tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, ngày 12/2/2019, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính giải pháp nhằm nâng hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới và đã tổ chức đoàn công tác khảo sát thực trạng, vướng mắc trong thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu tại Cục HQ TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng; hiện tại đang chuẩn bị nội dung trao đổi với Ngân hàng Thế giới về đề xuất phối hợp nhằm đánh giá chỉ số.
Tổng cục Hải quan luôn coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan
(Ảnh minh họa)
Về công tác hiện đại hóa hải quan,  ngày 19/02/2019, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức thành công Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) về kiểm điểm kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại trụ sở Tổng cục Hải quan.
Về triển khai thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, TCHQ tiếp tục tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Công an triển khai thêm 20 thủ tục hành chính mới thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến ngày 15/02/2019, đã có 12 Bộ, ngành tham gia kết nối; 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gần 1,9 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 27,4 nghìn doanh nghiệp tham gia.
Ngoài ra, Cơ chế một cửa đường hàng không, quản lý giám sát hàng hóa đường hàng không tiếp tục được chú trọng để triển khai mở rộng trong thời gian tới.
Về việc triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 04 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày ngày 15/02/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 04 nước ASEAN là: 6.235 (trong đó: Indonesia: 4.439, Malaysia: 1.741, Singapore: 55, Thái Lan: 0). Tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 13.310 (trong đó: Indonesia: 3.557, Malaysia: 2.914, Singapore: 1.148, Thái Lan: 5.691). Chuẩn bị trao đổi thử nghiệm thông tin tờ khai hải quan ASEAN; Kết nối, trao đổi thử nghiệm thông tin tờ khai hải quan với Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục Hải quan đang triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 15/02/2019, hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 28/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, 315 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng và kho ngoại quan. Hiện Tổng cục đang tiếp tục rà soát, thống nhất các yêu cầu bài toán nghiệp vụ và thời gian thực hiện nâng cấp các hệ thống CNTT đáp ứng các quy định hiện hành của Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018; triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 mở rộng cho các ngân hàng thương mại; triển khai mở rộng Hệ thống quản lý văn bản điều hành tập trung (EdocCustoms) và các hệ thống CNTT khác. Đồng thời, duy trì, vận hành ổn định Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan. Tính đến nay, tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 171/181 TTHC (chiếm trên 94,4% số lượng TTHC). Trong đó, số DVCTT đạt mức độ 4: 162; số DVCTT đạt mức độ 3: 9; còn lại 10 TTHC đang ở mức độ 1 và 2. Đồng thời, thực hiện rà soát các quy định liên quan để chuẩn bị cho việc nâng cấp 02 TTHC đang cung cấp DVCTT mức độ 1 thành DVCTT mức độ 4 theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính.
Thảo Lan