Lao động
Tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS tại một số địa phương
04:20 PM 01/07/2022
(LĐXH)- Ngày 30/6, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, Hải Dương, Hà Tĩnh và Thanh Hóa thông báo về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) năm 2022 tại một số địa phương.
Theo đó, căn cứ Bản ghi nhớ về Chương trình EPS với Hàn Quốc về mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020 – 2022, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo: tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2022 tại 08 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bấthợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hợp đồng lao động không về nước đúng thời hạn từ 27% trỏ lên.
Người lao động tỉnh Bắc Giang học tiếng Hàn trước khi thi tuyển sang Hàn Quốc làm việc
Cụ thể, tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2022 đối với huyện Nghi Xuân và Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An); huyện Đông Sơn và Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa); thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương).
Việc tạm dừng tuyển chọn lao động không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện đã về nước trong khoảng thời gian phía Hàn Quốc thực hiện miễn xử phạt.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng thời hạn và lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước. Việc áp dụng biện pháp dừng tuyển chọn tại các địa phương năm 2023 sẽ căn cứ vào tỷ lệ và số lượng lao động của các địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2022.
Cũng trong ngày 30/6, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo về kỳ thi và phối hợp đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình lao động EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022.
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển tiếng Hàn và kiểm tra kỹ năng nghề năm 2022 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp theo Chương trình EPS có chỉ tiêu tuyển chọn là 2.370 người; trong đó, ngành nông nghiệp 1.285 người, thời gian tuyển chọn từ 16/8 – 19/8/2022; ngành ngư nghiệp 1.85 người, thời gian từ 13/9 – 16/9/2022.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn và thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Trung tâm Lao động lao động ngoài nước) trước ngày 04/7/2022, thống nhất với Trung tâm Lao động lao động ngoài nước về thời gia tiếp nhận cụ thể trong các đợt tuyển chọn.

Chí Tâm