VIDEO
Theo VTC
Tạm dừng đóng BHXH với doanh nghiệp ảnh hưởng bởi Covid-19
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bằng cách cho các doanh nghiệp này được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội vào Quỹ hưu trí, quỹ tử tuất đến hết tháng 6 năm 2020.