Lao động
Tai nạn lao động chết người giảm trong năm 2019
03:09 PM 23/03/2020
(LĐXH) - Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2019 trên toàn quốc đã xảy ra 8.150 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.327 người bị nạn.
Năm 2019, cả nước xảy ra 927 vụ TNLĐ chết người, làm 979 người chết
Trong đó: Số vụ TNLĐ chết người là 927 vụ (khu vực có quan hệ lao động: 572 vụ; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 355 vụ); số người chết vì TNLĐ là 979 người (khu vực có quan hệ lao động: 610  người; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 369 người); số người bị thương nặng là 1.892 người; nạn nhân là lao động nữ: 2.771 người.
So với năm 2018, số vụ TNLĐ chết người trong khu vực có quan hệ lao động giảm 06 vụ tương ứng với 1,03%. Còn trong khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động, số vụ TNLĐ giảm 39 vụ tương ứng với 9,9%. Số người chết vì TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động giảm 12 người tương ứng với 1,93%; trong vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động, số người chết vì TNLĐ giảm 48 người tương ứng với 11,5%.
Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2019 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là:TP Hồ Chí Minh, Hà Nội; Quảng Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ngãi, Quảng Nam.
Qua phân tích các vụ TNLĐ từ các biên bản điều tra TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động cho thấy: Lĩnh vực dịch vụ chiếm 19,2% tổng số vụ và 22,03% tổng số người chết; Lĩnh vực xây dựng chiếm 17,12% tổng số vụ tai nạn và 17,8% tổng số người chết; Lĩnh vực khai thác mỏ, khai thác khoáng sản chiếm 10,81% tổng số vụ và 10,17% tổng số người chết; Lĩnh vực cơ khí, luyện kim chiếm 9,01% tổng số vụ và 9,32% tổng số người chết; Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 8,11% tổng số vụ và 7,63% tổng số người chết.
Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 38,74% số vụ tai nạn chết người và 41,53% số người chết; Loại hình công ty cổ phần chiếm 30,63% số vụ tai nạn chết người và 29,66% số người chết; Loại hình doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp chiếm 29,72% số vụ tai nạn chết người và 19,49%  số người chết; Loại hình doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể chiếm 4,5% số vụ tai nạn và 4,24% số người chết.
Trong các yếu tố chấn thương chủ yếu làm chết người nhiều nhất thì tai nạn giao thông chiếm 30,64% tổng số vụ và 28,81% tổng số người chết; Ngã từ trên cao, rơi chiếm 18,92% tổng số vụ và 17,8% tổng số người chết; Máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn chiếm 15,32% tổng số vụ và 14,41% tổng số người chết; Điện giật chiếm 9,01% tổng số vụ và 8,47% tổng số người chết; Đổ sập chiếm 7.21% tổng số vụ và 9,32% tổng số người chết.
Nguyên nhân của các vụ TNLĐ do người sử dụng lao động chiếm 47,74% tổng số vụ và 49.99% tổng số người chết; do người lao động vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động chiếm 14,41% tổng số số vụ và 14,41% tổng số người chết. Còn lại 37,85% tổng số vụ TNLĐ và 35,6% tổng số người chết, xảy ra do các nguyên nhân khác như: tai nạn giao thông, nguyên nhân TNLĐ do người khác, khách quan khó tránh.
Trong năm 2019, đã có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thống kê TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; trong đó có 50 địa phương báo cáo có xảy ra tai nạn lao động, 11 địa phương báo cáo không xảy ra tai nạn lao động; 02 địa phương chưa có báo cáo: Gia Lai, Bến Tre. Số địa phương gửi báo cáo theo quy định tăng so với năm 2018 là 19,6%./.
Cảnh Minh