Kinh tế
6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tăng 15,4% 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tăng 15,4%
(LĐXH)- Theo Tổng cục Hải quan, tổng thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 226.588 tỷ đồng đạt 64,4% dự toán, đạt 61,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.
1 2 3 4 5 6 7