Kinh tế
Triển thực hiện chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan Triển thực hiện chương trình  thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
(LĐXH)- Ngày 16/9/2022, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức “Hội nghị triển khai và ký kết biên bản...
1 2 3 4 5 6 7