VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Sức sống mới sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37/NQTW
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Sáng 25/9 tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.