Viettel xây dựng APP sức khỏe Việt Nam - ứng dụng thông tin chính thức của Bộ Y tế về dịch do Virus Corona Viettel xây dựng APP sức khỏe Việt Nam - ứng dụng thông tin chính thức của Bộ Y tế về dịch do Virus Corona
(LĐXH)-Ngày 07/02/2020, Viettel chính thức hoàn thiện App Sức khỏe Việt Nam do Bộ Y tế đặt hàng sau 06 ngày triển khai nhằm hỗ trợ phòng chống dịch Viêm phổi cấp do ch...
1 2 3 4 5 6 7