Bộ Khoa học và Công nghệ họp bàn về nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng Covid-19 Bộ Khoa học và Công nghệ họp bàn về nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng Covid-19
(LĐXH)- Chiều 4/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi họp về việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng chống dịch Covid-19.
1 2 3 4 5 6 7