Tổ chức Y tế thế giới đặt hàng vắc xin cúm mùa của Việt Nam Tổ chức Y tế thế giới đặt hàng vắc xin cúm mùa của Việt Nam
Ngày 28/8, Bộ Y tế thông tin, dự án sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp vừa được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Vắc xin cúm mùa do Việt Nam sản xuất sẽ có ...
1 2 3 4 5 6 7