Những việc cần làm khi bị sốt, ho, khó thở, cách ly tại nhà… Những việc cần làm khi bị sốt, ho, khó thở, cách ly tại nhà…
Bộ Y tế vừa đưa hướng dẫn cụ thể đối với người dân khi có những biểu hiện (sốt, ho, đau họng, khó thở) trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.
1 2 3 4 5 6 7