VIDEO
Theo STV
Sơn La: Xí nghiệp giày Phù Yên ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động
Cập nhật: 2 giờ trước
Với sự linh hoạt, năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp giày Phù Yên đã và đang tạo việc làm với thu nhập ổn định cho lao động địa phương.
Từ khóa: lao động Việc Làm