VIDEO
Theo Truyền hình Sơn La
Sơn La: Thu hút đầu tư tạo việc làm cho lao động địa phương
Cập nhật: 2 giờ trước
Nhiều lao động mong muốn tìm việc làm, ổn định đời sống tại quê nhà. Do đó, bài toán an sinh xã hội, việc làm cho người trở về đang được các địa phương từng bước tháo gỡ.