Xã hội
Sơn La siết chặt quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm
02:17 PM 13/10/2020
Theo số liệu thống kê, năm 2019, Công an tỉnh Sơn La đã truy quét, triệt phá 03 vụ mại dâm với 08 đối tượng liên quan , giảm 04 vụ, 14 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: có 04 đối tượng bán dâm; 04 đối tượng mua dâm; tang vật thu giữ 1,1 triệu đồng.
Nhìn chung, công an tỉnh đã chỉ đạo phòng chức năng và công an các huyện, thành phố điều tra, phân loại, lên kế hoạch rà soát, truy quét, triệt phá các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm tại các địa bàn. Theo đó, đã xử lý hành chính 03 vụ, 08 đối tượng mua, bán dâm, thu, nộp Kho bạc Nhà nước 3,9 triệu đồng. Bên cạnh đó, năm 2019, cơ quan chức năng của tỉnh đã thụ lý và đưa ra xét xử 01 vụ về tội môi giới mại dâm, theo Điều 328 BLHS (Khởi tố vụ án ngày 12/12/2018, đưa ra xét xử ngày 29/5/2019).
Trong những tháng cuối năm 2020, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Sơn La sẽ tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở
Nhằm thực hiện công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND huyện, thành phố đã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, nắm chắc địa bàn, trong đó tập trung vào các địa bàn có tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội và địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện công tác rà soát, nắm đối tượng hoạt động mại dâm hoặc đối tượng nghi hoạt động mại dâm trên địa bàn để phân loại, lập hồ sơ quản lý.
Các cơ quan chức năng cũng chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm của Đội tự quản tại các cụm bản, cụm dân cư trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phối hợp chặt chẽ với các nhóm liên gia tự quản, tổ chức tuần tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo các vi phạm, biểu hiện vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, kịp thời có biện pháp xử lý; đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý tạm trú, tạm vắng tại địa bàn và quản lý những đối tượng có biểu hiện hoặc dư luận của nhân dân về liên quan đến hoạt động mại dâm, từ đó kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để hoạt động mại dâm phát sinh ở địa bàn quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn; tổ chức ký cam kết không để xảy ra hoạt động mại dâm ở cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Bên cạnh đó, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La (Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh), Đội kiểm tra liên ngành huyện và lực lượng chức năng công an đã rà soát, thống kê, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; định kỳ, đột xuất triển khai công tác kiểm tra phòng ngừa những vi phạm pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Năm 2019, tiến hành kiểm tra, rà soát trên 299 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tư, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Qua kiểm tra đã phát hiện và phối hợp xử lý, yêu cầu khắc phục thiếu sót 35 cơ sở kinh doanh; xử phạt hành chính 06 cơ sở kinh doanh, với số tiền 13 triệu đồng.
Ngoài công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, các ngành chức năng Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành các đợt thanh, kiểm tra chuyên ngành tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, qua công tác kiểm tra đã kịp thời xử lý, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhìn chung tình hình vi phạm pháp luật trong phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Sơn La, không có diễn biến phức tạp, tại địa bàn thị trấn, thị tứ không hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp, các đường dây gái gọi, bảo kê và không có hiện tượng các đối tượng môi giới mại dâm, người bán dâm đứng đường hoặc tụ tập tại các cơ sở kinh doanh (nhà nghỉ, quán ăn, quán giải khát...). Tuy nhiên, tại địa bàn trung tâm thành phố và tại một số thị trấn thuộc huyện, thành phố vẫn còn một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu hoạt động mại dâm với nhiều phương thức, thủ đoạn, lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke, xông hơi massage, cafe...) để trá hình. Qua công tác soát, nắm tình hình trên địa bàn tỉnh sơn la, những năm qua không hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; Số cơ sở nghi vấn có liên quan đến tệ nạn mại dâm 07 cơ sở; 10 đối tượng nghi vấn liên quan đến việc môi giới, chứa chấp người bán dâm; số nhân viên nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm khoảng trên 25 người.
Các cơ quan chức năng cũng đồng thời cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở thông qua việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, tại các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. Năm 2019, đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 04 huyện và 08 xã. Lồng ghép công tác kiểm tra giám sát việc triển khai công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, với công tác kiểm tra giám sát công tác chữa trị, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; việc triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Trong đó tập trung giám sát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, công tác quản lý lao động tự do…
Qua công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, tại các huyện, thành phố, Đoàn kiểm tra, giám sát đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để đưa ra các biện pháp tháo gỡ kịp thời, hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng…
Theo Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, Quý IV – Quý cuối cùng năm 2020,  Đội sẽ tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra 03 đợt, đối với 20 đến 30 cơ sở trên địa bàn huyện Phù Yên, Bắc Yên và huyện Mai Sơn. Việc dự kiến lịch kiểm tra tại các huyện, thành phố có thể thay đổi do việc bố trí sắp xếp lịch công tác của các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh. Khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì lập biên bản vi phạm hành chính; chuyển, đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố nơi xảy ra vi phạm hoặc chuyển, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo nội dung, lĩnh vực vi phạm (ngành có thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh)./.
Mỹ Hạnh