Lao động
Sôi động sàn giao dịch việc làm kết nối 8 tỉnh, thành phố
04:52 PM 14/11/2019
(LĐXH) - Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, sáng ngày 14/11/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Điện Biên, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh.
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; Căn cứ Kế hoạch số 2555/KH-TTDVVL ngày 23/10/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Phiên GDVL Online kết nối 08 tỉnh, thành phố; Được sự thống nhất phối hợp của Lãnh đạo 8 Trung tâm DVVL các tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Điện Biên, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh về việc tổ chức phiên GDVL online kết nối cung cầu lao động; Nhằm kết nối hệ thống Trung tâm DVVL công của ngành Lao động TB&XH liên tỉnh trong việc tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tìm kiếm việc làm, đáp ứng nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp, hôm nay ngày 14/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối 8 tỉnh, thành phố nêu trên.
Một phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm DVVL Hà Nội
Được biết, phiên giao dịch việc làm lần này thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Phiên giao dịch sẽ giúp người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.
Có thể nói vấn đề giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Trước đó, theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội, đến hết quý II/2019, lực lượng lao động khu vực thành thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội có xu hướng tăng nhanh hơn khu vực nông thôn. Tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị chiếm 59% trên toàn Thành phố.
Xét ở khía cạnh trình độ đào tạo, tại khu vực thành thị, lực lượng lao động có bằng cấp cao hơn so với khu vực nông thôn (chiếm 79,4% trong tổng số lực lượng lao động qua đào tạo). Ngược lại, lực lượng lao động không qua đào tạo và lao động không có bằng cấp tại khu vực nông thôn cao hơn (chiếm 63,3% trong tổng số lực lượng lao động). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chiếm 52,3% so với tổng dân số và đang có xu hướng giảm dần do khả năng già hóa dân số. Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn chiếm 48,9% trong tổng số lực lượng lao động; lao động nữ chiếm tới 49,7%.
Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức được 45 phiên giao dịch việc làm với 2.588 doanh nghiệp, đơn vị tham gia. Những kết quả đạt được là hết sức đáng ghi nhận. Cụ thể đã có 38.704 chỉ tiêu tuyển dụng được đưa ra, 20.393 lượt lao động được phỏng vấn, hướng nghiệp và 7.684 lao động được tuyển dụng. Tiếp nối những kết quả đã đạt được, ước tính 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm; đưa 1,5 nghìn người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Tiếp nhận khai báo, đăng ký 870 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 21,2 nghìn người với số tiền 455 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 2.609 người với số tiền 8,1 tỷ đồng. Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đặt quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2019 là 154.000 lao động. Giảm tỷ lệ thất nghiệp năm 2019 xuống dưới 4%.
Để có thể thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm thất nghiệp... Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về những lĩnh vực việc làm, thông qua công tác thanh, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực việc làm. Hoàn thành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố. Trong đó sẽ lưu ý khai thác sử dụng có hiệu quả dữ liệu thông tin cung cầu lao động để làm căn cứ đưa ra được các chính sách hợp lý trong công tác kết nối và giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động.
T.Hương