Giáo dục - Nghề nghiệp
Sóc Trăng xây dựng Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao
10:42 AM 17/12/2021
(LĐXH) - Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dựa trên những điều kiện thực tế ở địa phương...

Sóc Trăng xây dựng Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao 

Theo ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiên trên địa bàn tỉnh  có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong đó có 15 cơ sở GDNN công lập, gồm: Trường Cao đăng Nghề Sóc Trăng, Trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng, Trung tâm Dạy  nghề  và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Trung tâm đào tạo lái xe - tàu Sóc Trăng, Trung tâm GDNN- Giáo dục thường xuyên 11 huyện, thị xã, thành phố; 04 cơ sở GDNN tư nhân, gồm: Trường Trung cấp Sài Gòn – phân hiệu Sóc Trăng, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thăng Long, Trung tâm GDNN đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh, Công ty TNHH giải pháp khoa  học và công nghệ Nam Việt- chi nhánh sóc Trăng.


Tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều giải thưởng cao tại Hội thi Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Giai đoạn 1016-2020 toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho gàn 74 ngàn người, đạt gần 117% so với kế hoạch, trong đó, trình độ CĐ là 3265 người, Trung cấp là 3526 người, sơ cấp hơn 15.000 người, dưới 3 tháng hơn 26.600 ngàn người và dạy thường xuyên hơn 26.900 người. Được biết, giai đoạt này số người học nghề đã tốt nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng  là hơ 26.200 người, số người có việc làm sau khi học nghề là hơn 23. 400 người, đạt tỷ lệ gần 9o%. Được biết, đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trang đạt 60,35%, số người qua đào tạo nghề đạt trên 55%.

Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 590 cán bộ, công chức viên chức quản lý và nhà giáo GDNN làm việc tại các cơ sở GDNN trên địa bàn. Trong đó, có 103 công chức, viên chức quản lý và 491 nhà giáo GDNN. Trong đó, có 11 tiến sỹ và tương đương, 133 thạc sỹ, 230 đại học,… Nhìn chung đội ngũ GDNN toàn tỉnh Sóc Trang hiện nay đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp,… cơ bản đáp ứng tốt việc giảng dạy các ngành nghề được phép đào tạo. Về cơ sở vật chất những năm qua các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn được trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy  nghề chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề,… cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy nghề, học nghề.  Nhìn chung, các hoạt động các cơ sở GDNN công lập, các trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã  hội của địa phương; giúp người lao động có tay nghề dễ tìm kiếm được việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất tăng thu nhập.

Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn nghề nghiệp và phần luồng học sinh tham gia học nghề gắn với việc làm hiệu quả

Thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN” tỉnh Sóc Trăng có Trường CĐ Nghề Sóc Trăng và Trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng được Bộ LĐ-TB&XH lựa chọn đầu tư phát triển ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020. tầm nhìn đến năm 2025. Bên cạnh đó, Trường CĐ Nghề Sóc Trăng được UBND tỉnh phê duyện Dự án “Đầu tư, ngành nghề trọng điểm đến năm 2020” với 5 ngành, nghề trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế gồm: 02 ngành, nghề cấp độ khu vực ASIAN là điện tử công nghiệp và công nghệ ô tô; 03 ngành, nghề cấp độ quốc gia là chế  biến thực phẩm, chế biến và bảo quản thủy sản, nuôi trồng thủy sản nước mặn- nước lợ. Trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng đang trong quá trình xây dựng dự án, do mới được Bộ LĐ-TB&XH bổ sung vào tháng 11/2019.

Thực hiện theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường CĐ chất lượng cao đến năm 2025”; Quyết định số 1769/QĐ-LĐXH ngày 25/11/2019 của Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát triển Trường CĐ chất lượng cao đến năn 2025, tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay Đề án phát triển Trường CĐ Nghề chất lượng cao đến năm 2025 đang trong giai đoạn thẩm định, chờ phê duyệt.

Trương Đăng