Lao động
Sóc Trăng: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ
10:13 AM 23/09/2021
(LĐXH)- Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng: "Sau khi Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 có hiệu lực, BBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng về công tác thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Theo đó,  Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp các Sở, ngành để triển khai Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 kịp thời.  Đồng thời, thường xuyên tổng hợp danh sách người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện hưởng theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Để thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về các chính sách, các sở, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng - rôn, nhóm Zalo, gửi tin nhắn qua mạng di động,...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình, Ngân hàng chính sách xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Chương trình Tọa đàm với chủ đề Tỉnh Sóc Trăng triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, Trạm Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường đưa tin về các chính sách hỗ trợ liên quan đến Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Kế hoạch số 111 và Quyết định số 1793 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đến Công ty, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động,.. hiểu rõ trong việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chuyên mục thông tin và giải đáp thắc mắc trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Kết quả đã tư vấn, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 qua trang thông tin điện tử, qua zalo, điện thoại và kết nối các nền tảng công nghệ cho hơn 260 lượt đối tượng là người lao động, người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, Tổ trưởng Tổ Đặc biệt của Bộ LĐ - TBXH và các thành viên nghe báo cáo của Sở LĐ - TBXH 

Theo ông Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết: Qua triển khai thực hiện 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, tính đến nay đã cơ bản đã hoàn thành, cụ thể như: Về nhóm 1: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, tính đến nay, số đơn vị sử dụng lao động giảm 0,5% mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số là 1.085 đơn vị, với tổng số lao động là 36.623 người, số tiền giảm là 1.793.501.860 đồng; số tiền tạm tính giảm đến tháng 06/2022 là 10.787.660.257 đồng.

Nhóm 2: Về Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tính đến nay, chưa có phát sinh đơn vị đề nghị hồ sơ; cơ quan Bảo hiểm xã hội có phân công viên chức hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động về chính sách tạm dừng hưu trí, tử tuất theo Quyết định số 23.

Về nhóm 3: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động tính đến nay chưa có hồ sơ phát sinh do một số doanh nghiệp tập trung phương án làm việc “3 tại chỗ, 2 điểm đến, 1 cung đường”.

Về nhóm 4: hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  nghỉ việc không hưởng lương, tính đến ngày 29/8/2021, Sóc Trăng có hơn 200 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương. Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách 32 lao động với kinh phí hỗ trợ là 118.010.000 đồng và đã chi hỗ trợ cho người lao động. Số còn lại các huyện đang thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có 8.709 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí hỗ trợ là 35.759.000.000 đồng (số liệu ước tính từ các huyện, thị xã, thành phố).

Sóc Trăng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ

Về nhóm 5: Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, tính đến ngày 06/9/2021 có 02 doanh nghiệp đề nghị chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc cho 240 lao động, địa phương đang thẩm định hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Dự kiến từ nay đến cuối năm có 1.253 lao động bị ngừng việc với kinh phí hỗ trợ là 1.506.000.000 đồng (số liệu ước tính từ các huyện, thị xã, thành phố)

Về  nhóm 6: Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận được 15 hồ sơ chấm dứt hợp đồng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 10 hồ sơ đủ điều kiện và phê duyệt, với kinh phí 42.100.000 đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm có khoảng 2.500  lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 10.275.000.000 đồng.

Về nhóm 7: Nhóm chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, tính đến ngày 06/9/2021 số đối tượng thuộc diện F0 là 964 người, số đối tượng thuộc diện F1 là 4.966 người. Hiện nay, đã có 02 trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, với kinh phí hỗ trợ 3.360.000 đồng.

Về chính 8: Nhóm chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, có 31 viên chức hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ, kinh phí thực hiện 115.010.000 đồng. Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đã chuyển khoản kinh phí đến 31 viên chức theo danh sách, đạt 100%.

Nhóm 9: Chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, tính đến nay tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 03 người lao động là hướng dẫn viên du lịch, kinh phí thực hiện 11.130.000 đồng. Qua rà soát còn 16 hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện chưa làm hồ sơ với kinh phí là 59.360.000 đồng.

Về nhóm 10: Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, tỉnh phê duyệt cho 02 hộ, với kinh phí là 6.000.000 đồng. Hiện tại các đơn vị đang khẩn trương rà soát, hướng dẫn các hộ kinh doanh lập hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ theo quy định. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có 6.927 hộ kinh doanh gặp khó khăn với kinh phí hỗ trợ là 20.781.000.000 đồng (số liệu ước tính từ các huyện, thị xã, thành phố).

Đến thời điểm này Sóc Trăng cơ bản hoàn thành việc  thực hiện 12 nhóm đối tượng hỗ trợ 

Về nhóm 11: hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiếp nhận 02 hồ sơ của người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho 67 lao động, kinh phí thực hiện là 215.770.000 đồng. Hiện tại, Ngân hàng đã phát vay cho 01 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 28 lao động với kinh phí thực hiện 96.040.000 đồng, đơn vị còn lại đang được hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Nhóm 12: Nhóm chính sách hỗ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, tính đến ngày 06/9/2021, các đơn vị đã hoàn thành (đạt 100%) việc chi hỗ trợ (đợt 1) cho 37.882  người với tổng kinh phí là 56.823.000.000 đồng (có 6.554 người bán vé số lẻ). Các địa phương đang vị tiếp tục nhận hồ sơ và lập danh sách gửi Sở thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến từ nay đến cuối năm có 40.883  lao động tự do bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 đang gặp khó khăn theo Quyết định số 1793 của UBND tỉnh với kinh phí hỗ trợ là 61.324.500 đồng. Hiện nay, Sở LĐ-TB&XH đã thẩm định, trình UBND danh sách hỗ trợ (đợt 2) cho 20.358 lao động, kinh phí thực hiện 30.537.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, về thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về việc phân bổ gạo cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  Trong đó, đã giao Sở phối hợp Cục dự trữ quốc gia khu vực Tây Nam Bộ và các địa phương thực hiện các bước tiếp nhận và phân bổ đến người dân. Tính đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác tiếp nhận 2.921.085kg gạo (đạt 100% kế hoạch). Trong đó, có 9/11 đơn vị đã hoàn thành công tác cấp phát cho người dân; các đơn vị thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Tú đang thực hiện cấp phát cho người dân.

Theo đánh giá của ông Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở LĐ XH tỉnh Sóc Trăng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Do diễn biến dịch bệnh đang phức tạp, một số khu vực thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa để phòng chống dịch, một số cán bộ, công chức cấp xã phải chấp hành cách ly tập trung và cách ly tại gia đình nên việc lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ chưa đầy đủ, có trường hợp xác định chưa đúng đối tượng nên độ chính xác chưa cao. Tuy nhiên, qua quá trình chi hỗ trợ trực tiếp đến từng đối tượng các địa phương đã kịp thời phát hiện trường hợp không đúng đối tượng, không đáp ứng được điều kiện hỗ trợ theo quy định nên đã giữ lại và nộp trả ngân sách nhà nước theo quy định.

Đề thực hiện đạt mục tiên Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cho các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đồng thời, xem xét bổ sung đối tượng là người dân có hoàn cảnh khó khăn về từ vùng dịch bị cách ly theo quy định của các cấp có thẩm quyến (không phải là đối tượng F0, F1) được hỗ trợ như đối tượng bị F1. Bổ sung đối tượng: là người biểu diễn nghệ thuật không phải là viên chức thuộc các đoàn biểu diễn nghệ thuật dân lập vào đối tượng thuộc nhóm VII, Chương VII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg./òa

Hoàng Cảnh