Xã hội
Sóc Trăng: Phát huy vai trò của người cao tuổi trong các hoạt động xã hội và gia đình
03:44 PM 24/09/2021
Giai đoạn 2016 - 2021, các cấp hội người cao tuổi huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) luôn nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
Hội viên người cao tuổi nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
Trong 5 năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Long Phú phát triển mới được 2.015 hội viên và giảm 1.929 hội viên, tổng số hội viên trong toàn huyện là trên 11.400 hội viên/14.609 người cao tuổi, đạt tỷ lệ 79,56%. Cấp thẻ hội viên đạt tỷ lệ 91%. Huyện hội đã phát động hội viên hưởng ứng các phong trào nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi góp phần tích cực giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện có 7.120 người cao tuổi tham gia làm kinh tế, chiếm tỷ lệ 62,58%, trong đó, có 1.791 người cao tuổi là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ 15,61%. Phong trào người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương, góp phần giảm nghèo 974 người. Tổng số tiền người cao tuổi làm kinh tế giỏi đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng và làm từ thiện trên 20 tỉ đồng.
Có thể nhận thấy rằng, phong trào người cao tuổi tham gia làm kinh tế đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Nhiều hộ có người cao tuổi vươn lên khá, giàu, không còn khó khăn về nhà ở, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
Người cao tuổi huyện còn quan tâm giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc, đề cao lối sống lành mạnh, thuần phong mỹ tục; vận động hội viên và người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: gương mẫu trong việc thực hiện quy chế dân chủ, quy ước về nếp sống văn minh, dạy dỗ con cháu sống có đạo đức, sống có tình nghĩa và chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; tham gia bình xét các hộ có người cao tuổi đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” và “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Toàn huyện có 2 câu lạc bộ “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Ban chấp hành hội người cao tuổi các cơ sở cùng hội khuyến học xây dựng và phát triển hội viên hội khuyến học; chăm lo việc học hành cho con cháu và vận động các cháu không bỏ học. Trong 5 năm qua, hội đã phối hợp vận động được 21 tỉ đồng, trợ giúp 2.000 lượt học sinh nghèo vượt khó.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 809 người cao tuổi tham gia hệ thống chính trị cơ sở, trong đó 145 người cao tuổi tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở, 77 người cao tuổi tham gia tổ an ninh nhân dân. Nhìn chung, lực lượng người cao tuổi luôn là những nhân tố tích cực, tâm huyết với công tác hội, kể cả tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ông Phạm Văn Đức - Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Long Phú cho biết: “Trong thời gian qua, hội người cao tuổi các xã, thị trấn tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể có hiệu quả. Luôn thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, đề ra chương trình hoạt động của hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương nên hoạt động của Hội Người cao tuổi toàn huyện có chuyển biến hết sức tích cực; tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhưng vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Trong thời gian tới, hội chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên là người cao tuổi”.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên, người cao tuổi đã khẳng định trí tuệ, vai trò của tầng lớp người cao tuổi, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo./.

PV