Xã hội
Sóc Trăng: Kết quả thực hiện Đề án 150 và một số định hướng
02:34 PM 07/11/2018
(LĐXH) - Tỉnh Sóc Trăng có 08 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố và có 109 xã, phường thị trấn; toàn tỉnh hiện đang quản lý 13 Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS), trong đó, có 01 NTLS cấp tỉnh, 09 NLTS cấp huyện và 03 NTLS cấp xã; có 14 nhà bia ghi tên liệt sĩ; 02 đài tưởng niệm liệt sĩ và 02 đền thờ liệt sĩ (tại NTLS huyện Kế Sách và di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng).
Tính đến nay, toàn tỉnh đang quản lý trên 15.300 liệt sĩ, đã quy tập vào nghĩa trang được 10.475 phần mộ liệt sĩ trong tổng số 13 nghĩa trang đang quản lý tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, có 5.272 phần mộ liệt sĩ xác định được họ tên liệt sĩ, quê quán cụ thể; có 2.472 phần mộ liệt sĩ có tên nhưng chưa rõ quê quán và 2.731 mộ chưa xác định được thông tin; có 6.990 phần mộ liệt sĩ đã được hỗ trợ xây vỏ mộ do thân nhân có nguyện vọng giữ lại tại nghĩa trang gia đình, dòng tộc quản lý (không đưa vào NTLS).
Thực hiện quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 12/KH-BCĐ 150 ngày 17/3/2013 của Ban chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, BCĐ 515 tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả; cơ quan thường trực, cơ quan giúp việc của BCĐ các cấp đã phát huy hết vai trò tham mưu, đội chuyên trách được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Công tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của các cấp, các ngành đã được nâng lên một bước. Công tác đảm bảo các mặt được quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các chế độ chính sách đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.
Hội nghị Sơ kết công tác tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng
Giai đoạn 2017-2018, các đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nâng tổng số hài cốt được quy tập trong thời gian qua là 10 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 01 mộ tập thể khoảng 07 hài cốt tại xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú).
Đối với công tác lấy mẫu AND để giám định gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức và triển khai lấy mẫu sinh phẩm 01 hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ gửi đến Cục Người có công đề nghị thực hiện việc giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Tâm (đến nay chưa văn bản phúc đáp của Cục Người có công).
Bên cạnh đó, Sở LĐ-TBXH cũng đã xây dựng Kế hoạch triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với những mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin để tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020.
Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, sơ đồ mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, đến nay, các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đều có danh sách mộ liệt sĩ theo quản lý thực tế (theo sổ ghi danh sách trích ngang liệt sĩ và vị trí mộ đang quản lý), và thông tin mộ liệt sĩ tại các NTLS trong tỉnh đã được Phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lưu vào máy vi tính theo chương trình phần mềm Quản lý mộ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cung cấp và ứng dụng vào cập nhật từ năm 2002. Tính đến hết tháng 8/2018, thực hiện theo Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ tại Công văn số 1101/LĐTBXH-NCC ngày 22/3/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tỉnh Sóc Trăng thực hiện việc ứng dụng cập nhật danh sách, hồ sơ, sơ đồ mộ liệt sĩ tại cổng thông tin điện tử
Tuy nhiên, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hiện còn rất nhiều khó khăn. Nhiều địa điểm do người dân cung cấp rất khó tiếp cận bởi điều kiện địa hình cách trở, chủ yếu là căn cứ địa cách mạng nằm sâu trong rừng.
Ông Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về chủ trương của việc tìm kiếm, quy tập mộ, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin để mọi tầng lớp nhân nhân trong tỉnh biết đồng tình ủng hộ và cùng phối hợp thực hiện. Rà soát lại toàn bộ số lượng liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh và khoanh vùng những địa bàn đã quy tập và chưa được quy tập, để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn thể nhân dân trong tỉnh biết, nhất là những cựu chiến binh trong kháng chiến và những lực lượng nòng cốt để cung cấp thông tin.
Đồng thời, phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện việc thống kê tất cả các địa điểm có mộ liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến và tất cả các địa điểm trên phải được khảo sát và triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ địa bàn để đến năm 2025 hoàn thành cơ bản về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn tỉnh.
Hà Giang