Xã hội
Sóc Trăng: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 7.800 nhà cho người có công
03:58 PM 21/05/2019
(LĐXH) - Ngày 20-5, tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, ban ngành, đoàn thể có liên quan để tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo báo cáo, năm 2015, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các ngành liên quan đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở giai đoạn 1 cho 1.757 hộ gia đình người có công với cách mạng ( trong đó, tiến hành xây mới 1.230 hộ và sửa chữa 527 hộ) với tổng kinh phí 59,74 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong giai đoạn 2 (năm 2018), thực hiện Quyết định số 3537/QĐ-UBND, ngày 28-12-2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng, tổng số hộ sau khi được điều chỉnh là 6.091 hộ (3.595 hộ xây dựng mới và 2.496 hộ sửa chữa). Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa cho 6.088/6.091 hộ, đạt 99,95% so với kế hoạch đề ra; trong đó, số hộ xây mới hoàn thành 3.593/3.595 hộ, đạt 99,94% kế hoạch; số hộ sửa chữa hoàn thành 2.495/2.496 hộ, đạt 99,96% kế hoạch.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ
Về nguồn vốn giải ngân, các huyện, thị xã, thành phố đã giải ngân 193,080 tỉ đồng, đạt 99,72% so với chỉ tiêu thực hiện; trong đó, vốn do ngân sách Trung ương phân bổ là 173,080 tỉ đồng, đạt 99,63%; vốn do ngân sách địa phương phân bổ là 20 tỉ đồng, đạt 100%. Ngoài ra, các gia đình huy động thêm từ cộng đồng, dòng họ và của chính gia đình người có công với tổng số tiền trên 170 tỉ đồng.
Qua đó, tổng số hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở tính từ đầu chương trình đến nay là 7.845 căn, tương đương 99,96% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại đề án của tỉnh. Trong đó, số lượng nhà ở xây dựng mới là 4.823 căn, số hộ đã được sửa chữa, cải tạo là 3.022 căn. Tổng số vốn ngân sách đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có công là trên 252 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 232 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương là 20 tỉ đồng. Ngoài ra, các gia đình huy động thêm từ cộng đồng, dòng họ và của chính gia đình với tổng số tiền trên 240 tỉ đồng.
Tại Hội nghi, các đại biểu thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan như giá vật tư biến động; các nguồn xã hội hóa đóng góp thêm cho các hộ xây dựng nhà ở; tranh thủ thêm các nguồn hỗ trợ; số hộ phát sinh; nâng mức hỗ trợ cho các gia đình người có công trên địa bàn…
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hùng nhấn mạnh: Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn rất lớn, góp phần giúp cho các địa phương thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, giúp gia đình người có công trên địa bàn ổn định cuộc sống. Qua đó, đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong giám sát việc thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ thụ hưởng tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Các địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết để có những đánh giá, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu có xảy ra các tranh chấp trong việc thụ hưởng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương giải quyết dứt điểm.
Tỉnh Sóc Trăng hiện có gần 50.000 người có công với cách mạng, trong đó, có hơn 2.200 bà mẹ Việt Nam anh hùng (230 mẹ còn sống đều được các đơn vị, cơ quan nhận phụng dưỡng đến cuối đời); 49 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 7.000 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; hơn 15.000 liệt sĩ, trên 9.000 người có công giúp đỡ cách mạng và gần 3.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… Hiện nay, tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần cho 1.562 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 270 tỷ đồng/năm.

Hà Giang