VIDEO
Theo STV
Sóc Trăng đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Đối với Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, các cơ quan, đơn vị đã tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo.