Xã hội
Sở GD-ĐT và BHXH TP.HCM hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
04:27 PM 08/09/2020
(LĐXH) - Ngày 7/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã có hướng dẫn thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020 – 2021 tại các trường học trên địa bàn TP.HCM. Phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Tổng mức đóng BHYT của 3 tháng là 201.150 đồng, 6 tháng bằng 402.300 đồng, 9 tháng là 603.450 và 12 tháng là 804.600 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã có hướng dẫn thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế  học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021 tại các trường học trên địa bàn TP.HCM
Theo hướng dẫn này, đối tượng tham gia là HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP.HCM (trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT và HSSV là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam).
Mức đóng BHYT HSSV: bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT nhân 70% (mức lương cơ sở từ 01/07/2019 là 1.490.000 đồng). Phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (HSSV đóng 70%, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%).
Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia HBYT giám đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học. Khi nhà nước điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đống BHYT.
Phương thức đóng, HSSV đóng tại nhà trường nơi đang theo học. Nhà trường có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT, tổ chức thu tiền đóng BHYT HSSV, chuyển nộp cho cơ quan BHXH. Khi nhận đủ hồ sơ và số tiền đóng đã chuyển vào tài khoản cơ quan BHXH, Cơ quan BHXH có trách nhiệm phát hành và chuyển giao thẻ BHYT kịp thời cho nhà trường để phát cho HSSV.
Theo hướng dẫn này, HSSV có thể đăng ký theo các phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Tổng mức đóng BHYT của 3 tháng là 201.150 đồng, 6 tháng bằng 402.300 đồng, 9 tháng là 603.450 và 12 tháng là 804.600 đồng.
Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thể sắp hết hạn nhà trường đôn đốn HSSV tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm tài chính. Trường hợp HSSV hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2020 hoặc chưa th am gia BHYT trước đó thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến hết 31/12/2020 rồi thực hiện theo phương thức nêu trên cho cả năm 2021.
TPHCM tổ chức tòa đàm chuyên đề quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV khi tham gia BHYT
Đối tượng HSSV thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT HSSV tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định (thoái trả tiền đã đóng từ thời điểm thể BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng). HSSV có thẻ thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội; Ban cơ yếu; Nghèo; Cận nghèo…) nếu giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác thì tiếp thục tham gia nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo tại trường HSSV theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.
Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định. Thời gian tham gia BHYT liên tục thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01 của tháng liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng. Trường hợp tham gia không liên tục hoặc gián đoạn không quá 3 tháng thì thẻ BHYT chỉ có giá trị từ ngày 01 của tháng đóng tiền. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục quá 3 tháng trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề tháng đóng tiền BHYT.
Giá trị thẻ BHYT đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 01/11 hoặc 01/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi; Đối với học sinh lớp 12: thẻ có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.
Đối với HSSV năn thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Đối với HSSV năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học./.
Đăng Hải