VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Quyền tham gia của trẻ em, từ lắng nghe đến hành động
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- 169 em nhỏ cùng trao đổi các nhóm vấn đề: phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; an toàn trên môi trường mạng; giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sống cho trẻ em.
Từ khóa: Diễn đàn trẻ em