VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Quỹ từ thiện Bloomberg và các tổ chức quốc tế hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em
Cập nhật: 2 giờ trước
Để giảm thiểu đuối nước trẻ em cần có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng như sự vào cuộc của Chính phủ.