Lao động
Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
07:34 PM 23/02/2022
(LĐXH) – Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có chính sách trong đó có chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).
Theo đó, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Như vậy, trong thời gian trên, thay vì phải đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, doanh nghiệp sẽ dùng số tiền đó để chăm lo người lao động trong phòng chống dịch.
Đến ngày 16/7/2021, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN. Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, với 11.238.437 lao động, số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) là khoảng 4.322 tỷ đồng (qua đó giúp các doanh nghiệp có thêm phương án, điều kiện chủ động khắc phục khó khăn, hỗ trợ người lao động phòng chống dịch Covid-19). Trong đó, TP.Hồ Chí Minh là địa phương có số doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm mức đóng lớn nhất cả nước với 101.356 doanh nghiệp, tương ứng hơn 2,3 triệu người lao động được hỗ trợ tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Tiếp đó là TP.Hà Nội có trên 87.000 doanh nghiệp với hơn 1,4 triệu người lao động được hỗ trợ tổng số tiền trên 640 tỷ đồng. Các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh… cũng là những địa phương có số doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm đóng rất lớn.
Cả nước có 375.335 đơn vị sử dụng lao động, với 11.238.437 lao động được giảm đóng
vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN với số tiền tạm tính khoảng 4.322 tỷ đồng 
TP.Hồ Chí Minh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dich Covid-19 lần thứ 4, BHXH thành phố đã vào cuộc với sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Theo đó, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, BHXH thành phố thực hiện điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ từ 2 ngày và 4 ngày xuống còn 01 ngày làm việc. Còn tại Thủ đô Hà Nội, BHXH Thành phố đã thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, BHXH thành phố yêu cầu BHXH các quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm thời gian tối đa để người lao động, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ kịp thời. Đến hết ngày 18/7/2021, các cơ quan BHXH trên địa bàn Hà Nội đã gửi thông báo về số tiền được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN đến 87.563 đơn vị sử dụng lao động (đạt 100% số đơn vị), để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19.
Tại tỉnh Đồng Nai, địa phương có gần 11.000 doanh nghiệp với hơn 750.000 người lao động thuộc diện hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, ngay sau khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã nghiêm túc, khẩn trương phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai trên địa bàn. BHXH tỉnh cũng thành lập Ban chỉ đạo, bám sát các đơn vị sử dụng lao động để tư vấn, hướng dẫn thực hiện rà soát thống kê số doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ. Sau khi rà soát, BHXH tỉnh đã gửi thông báo và ban hành quyết định giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 330 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã giảm mức đóng cho 9.557 đơn vị, tương ứng 708.786 người lao động, số tiền luỹ kế là 154,42 tỷ đồng (100% các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ). Tại tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 19/7/2021, BHXH tỉnh thực hiện xong việc điều chỉnh giảm tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN đối với 6.606 doanh nghiệp (361.055 người lao động); Tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng là hơn 140 tỷ đồng. Còn tại Quảng Ninh, có gần 6.000 doanh nghiệp được hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, với tổng số tiền tạm tính trong 12 tháng là trên 63 tỷ đồng. Đến hết năm 2021, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện giảm mức đóng Bảo hiểm TNLĐ, BNN cho 5.693 doanh nghiệp (205.693 lao động) với số tiền gần 35 tỷ đồng.
Có thể thấy, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ là rất thiết thực, giúp người lao động và doanh nghiệp có sự hỗ trợ cần thiết để họ tiếp tục sản xuất kinh doanh, đủ sức tự đứng vững, khăn của dịch bệnh, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội./.
Minh Hiền