Thời sự
21 học sinh con em cán bộ Bộ LĐTB&XH lên đường sang Nhật Bản giao lưu 21 học sinh con em cán bộ Bộ LĐTB&XH lên đường sang Nhật Bản giao lưu
(LĐXH)-Chương trình giao lưu lần thứ 8 tại Nhật Bản diễn ra từ 11 – 21/7/2017, với số lượng 21 học sinh THPT là con em cán bộ Bộ LĐTB&XH.
2 3 4 5 6 7 8