Thời sự
Qatar bị cô lập trong cuộc khủng hoảng ngoại giao chấn động vùng Vịnh Qatar bị cô lập trong cuộc khủng hoảng ngoại giao chấn động vùng Vịnh
Căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng Vùng Vịnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đến nay đã có 9 quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.
1 2 3 4 5 6 7