Thời sự
Ông Obama nhận công việc mới lương 17 USD/ngày Ông Obama nhận công việc mới lương 17 USD/ngày
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã được triệu tập để tham gia bồi thẩm đoàn tại tòa án ở hạt Cook theo nghĩa vụ của bất cứ công dân Chicago nào.
1 2 3 4 5 6 7