Thời sự
Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện Luật Lao động phù hợp với các cam kết quốc tế Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện Luật Lao động phù hợp với các cam kết quốc tế
(LĐXH)- Việc hoàn thiện Luật Lao động phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam cần tôn trọng hệ thống chính trị Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7