Xã hội
Quảng Ninh: Tập huấn về luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân
02:39 PM 01/11/2020
(LĐXH)-Thực hiện Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án sử dụng vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại tỉnh Quảng Ninh”- (Dự án TMSV) do tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ, ngày 30-31/10/2020, tại thành phố Hạ Long, Sở Lao động - TB&XH phối hợp với Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân và tăng cường kết nối chuyển tuyến, chia sẻ thông tin cho cán bộ công tác xã hội và cán bộ điều phối.
Đông đủ đại biểu tham dự lớp tập huấn
Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của  34 đại biểu đến từ các Sở, ngành, đoàn thể: Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm công tác xã hội, Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Phòng Lao động – TB&XH thành phố Hạ Long, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hạ Long, Thành đoàn Hạ Long, Uỷ ban nhân dân các Hội liên hiệp phụ7Hphường thực hiện dự án (Tuần Châu, Hùng Thắng, Cao Xanh, Bạch Đằng, Hồng Gai - thành phố Hạ Long).
Nhận diện nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân là một trong những nội dung được phổ biến tại lớp tập huấn
Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức về: Tình hình mua bán người ở Việt Nam, đặc biệt là tình hình mua bán người sang Anh; Nhận diện nạn nhân mua bán người/ người có nguy cơ là nạn nhân; Luật, chính sách của Việt Nam về hỗ trợ nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân; Cơ chế chuyển tuyến tại địa phương; Loại hình hỗ trợ cho nạn nhân/người có nguy cơ là nạn nhân; Tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hỗ trợ nạn nhân mua bán người; Kênh tư vấn cho nạn nhân. Thời gian tới Sở Lao động - TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức World Vision International tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động tiếp theo gồm: Buổi chia sẻ về tâm lý dựa trên hiểu biết về sang chấn cho đối tượng đích dự án; Tổ chức buổi chia sẻ truyền cảm hứng về ý tưởng kinh doanh, hướng dẫn chuẩn bị đề xuất ý tưởng kinh doanh để nhận hỗ trợ nguồn vốn từ dự án; Cung cấp hỗ trợ trực tiếp về thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục và sức khỏe khẩn cấp dựa trên nhu cầu cho các đối tượng đích thuộc 05 phường dự án./.


Đặng Thị Ngọc Thủy