Xã hội
Quảng Ninh không ngừng nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy
10:22 PM 03/12/2022
(LĐXH)-Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2022 thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 20/5/2022 về thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã kịp thời nắm tình hình, có văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ.
Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, người dân trong công tác phòng, chống ma túy, trong năm 2022, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì các mô hình phòng chống, cai nghiện ma túy hiệu quả. Đó là duy trì hoạt động của 25 Đội công tác xã hội tình nguyện, 06 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng và  09 Câu lạc bộ hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy.
Qua kiểm tra, giám sát và báo cáo của các địa phương cho thấy, các mô hình phòng chống, cai nghiện ma túy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động theo quy chế, tích cực tham gia, chủ động lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn cho người nghiện, gia đình người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS và nhóm người có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên; vận động quần chúng theo dõi các hành vi nghi vấn vi phạm về tệ nạn xã hội trên địa bàn gắn với các hoạt động triển khai xây dựng, phát triển kinh tế xã hội phù hợp với phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Cụ thể, kết quả hoạt động của các mô hình là: (1) Tham mưu tổ chức, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức 21 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tư vấn cho cộng tác viên thôn/khu và Nhân dân về kiến thức, kỹ năng dự phòng tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người; 28 cuộc nói chuyện chuyên đề  về tác hại của tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; (2) Tiếp cận, tư vấn cho 1.210 lượt người gồm: 487 lượt người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; 650 lượt là  thân nhân người nghiện, người sử dụng ma túy; 13 lượt người nhiễm HIV/AIDS; (3) Hỗ trợ, kết nối 101 người nghiện được điểu trị, cai nghiện ma túy; kết nối, chuyển gửi 192 đối tượng đến cơ sở dịch vụ y tế để khám, chăm sóc sức khỏe; Hỗ trợ, kết nối 06 đối tượng đến cơ sở dịch vụ pháp lý để làm hồ sơ, giấy tờ tùy thân; (4) Tham gia các cuộc vận động, tuyền truyền xuống đường hưởng ứng Thàng hành động phòng chống ma túy 26/6 năm 2022…
Biểu diễn văn nghệ truyền thông về phòng, chống ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
Trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cũng đã hướng dẫn các địa phương triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; tiếp nhận, thẩm định và công bố đơn vị, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo thẩm quyền quy định tại Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (Công văn số 226/LĐTBXH-PCTNXH ngày 19/01/2022); hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai (văn bản số 318/LĐTBXH-PCTNXH ngày 26/01/2022). 
Các huyện, thị xã, thành phố cũng tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện rà soát cơ sở, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng để giao nhiệm vụ theo thẩm quyền. Tuy nhiên, 13/13 địa phương báo cáo là không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định và không có đề xuất, kiến nghị. Và hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vẫn tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai cập nhật thông tin, số liệu vào hệ thống phần mềm quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Thực hiện Đề án thí điểm cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngay từ đầu năm 2022 đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-LĐTBXH ngày 10/2/2022 triển khai Đề án thí điểm cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022; thông báo phối hợp quản lý sau cai với địa phương; văn bản số 825/LĐTBXH-PCTNXH ngày 23/3/2022 gửi Sở Y tế và 04 địa phương về việc chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm cai nghiện ma tuý bằng thuốc Cedemex tại gia đình, cộng đồng. Kết quả, lũy kế năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/10/2022), toàn tỉnh có tổng số người thông báo tham gia Đề án là  27 người; thông báo hoàn thành là 34 người; 02 người cai tại gia đình, cộng đồng. Hiện số người đang sử dụng thuốc tại Cơ sở cai nghiện là 14 người.
Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh gặp gỡ và chia sẻ với gia đình học viên
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn chỉ đạo, hướng dẫn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chỉ đạo, quy định, biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tại Cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở theo hướng cung cấp dịch vụ công.
Năm qua, các hoạt động cai nghiện tại Cơ sở thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác an ninh trật tự tại Cơ sở được đảm bảo; các chính sách được thực hiện đầy đủ. Tính từ ngày 15/12/2021 - 31/10/2021, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tiếp nhận mới  390 người đến cai nghiện (trong đó: 199 người cai nghiện tự nguyện, 177 người cai nghiện bắt buộc, 14 người đang quản lý). Đến 31/10/2022, Cơ sở đang quản lý, cai nghiện cho 497 người (trong đó: 145 cai tự nguyện, 338 người cai bắt buộc, 14 người đang quản lý chưa có quyết định). Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị đào tạo mở 03 lớp đào tạo nghề sơ cấp Sửa chữa điều hòa cho 35 học viên; lớp Trồng rau an toàn cho 35 học viên, lớp May công nghiệp cho 35 học viên.
Thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai, đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; duy trì cập nhật phần mềm quản lý người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy và quản lý sau cai phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để thay thế Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”./.
Mỹ Hạnh