Lao động
Quảng Ninh: Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động
02:27 PM 07/02/2023
(LĐXH) – Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt, cụ thể, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động (TTLĐ) góp phần quan trọng cho việc định hướng nghề nghiệp, việc làm và đào tạo cho tất cả các đối tượng đã, đang và sẽ tham gia vào TTLĐ.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh ký kết chương trình hợp tác với đại diện của tập đoàn Sun Group vùng Đông Bắc
Cụ thể như: Trung tâm thường xuyên cập nhật những chính sách mới về lao động, việc làm, đào tạo của Trung ương, của tỉnh để cung cấp thông tin cho TTLĐ; Tập trung khai thác nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, tuyển sinh học nghề của cơ sở đào tạo, nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề của lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề; Xây dựng trang fanpage: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NINH để đa dạng hóa hình thức thu thập và cung cấp thông tin; Tổ chức hoạt động định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin TTLĐ cho học sinh khối THPT, Trung tâm GDNN-GDTX…
Trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm, cung cấp thông tin TTLĐ: Được tổ chức từ 07 đến 10 buổi/năm dành cho đối tượng là học sinh khối THPT/GDNN-GDTX trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua hoạt động, Trung tâm đã cung cấp những thông tin cơ bản cho từ 5.000 đến 7.000 học sinh/năm về thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng như ngoài nước; các chính sách về phát triển TTLĐ, về việc làm, đào tạo nghề của Trung ương, của tỉnh đang triển khai trên địa bàn tỉnh; cũng như xu hướng nghề nghiệp, việc làm trong thời gian 5 đến 10 năm tới để học sinh hiểu, có cách nhìn toàn cảnh về TTLĐ để có những lựa chọn phù hợp với điều kiện, khả năng của bản thân, gia đình để tiếp tục học lên các cấp học cao hơn, học nghề hoặc tham gia vào TTLĐ trong và ngoài nước.
Hoạt động kết nối TTLĐ trong và ngoài tỉnh: Là hoạt động định kỳ hằng tháng của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh thông qua tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ có kết nối online trong và ngoài tỉnh vào ngày thứ năm hằng tuần, với tần suất từ 55 phiên trong năm 2020; 66 phiên trong năm 2021 và lên thành 140 phiên trong năm 2022, được tổ chức tại các trụ sở chi nhánh của Trung tâm tại 04 thành phố Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả và Uông Bí; Phối hợp với các địa phương, trường nghề hằng năm tổ chức 07 đến 10 Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, cung cấp thông tin về thị trường lao động cho hàng vạn lượt lao động trên địa bàn toàn tỉnh có cơ hội tìm kiếm việc làm, kịp thời cung ứng từ 4.000 đến 5.000 lao động/năm cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế của Tỉnh.
Người lao động tìm hiểu về thông tin việc làm tại Trung tâm
Bên cạnh đó, đơn vị cũng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cung cấp thông tin TLLĐ: Hoạt động đăng tải thông tin tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện được Trung tâm thực hiện từ 25 đến 30 lần/năm cho khoảng 400 đến 500 lượt doanh nghiệp; Đăng tải thông tin tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động trên trang mạng xã hội: Fanpage; Zalo: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NINH đã truyền tải thông tin đến trên 950.000 lượt tài khoản người dùng, qua đó cung cấp thông tin tuyển dụng lao động cho từ 1.500 đến 1.700 lượt doanh nghiệp/năm; thu hút khoảng 1.200 lượt người đăng ký tìm việc làm online/năm; Xây dựng Bản tin TLLĐ&Bảo hiểm thất nghiệp: Trung tâm thực hiện thu thập, cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm, thực trạng của lao động đăng ký hưởng chính sách Bảo hiểm thất nghiệp để phân tích và dự báo xu hướng của TLLĐ. Định kỳ xây dựng 02 bản tin/năm phát hành tới Phòng Lao động, UBND cấp xã, Trung tâm GDNN&GDTX, cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh và 100% Trung tâm DVVL khu vực phía bắc.
Có thể thấy, kết quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh trong những năm qua đã khẳng định vai trò đầu mối tổng hợp thông tin TTLĐ của Trung tâm Dịch vụ việc làm vừa là cầu nối và là cánh tay nối dài của Nhà nước, của Tỉnh trong triển khai, hiện thực hóa các chính sách Lao động - Việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Phát triển TTLĐ; đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động thực hiện giao dịch việc làm, tiếp cận thông tin về thị trường lao động, tham gia học nghề, thúc đẩy TTLĐ của tỉnh từng bước phát triển đồng bộ, kết nối với TTLĐ trong khu vực và trong cả nước./.
Minh Hưng