Lao động
Quảng Ngãi chấp thuận cho 692 lao động nước ngoài vào làm việc
04:58 PM 19/01/2023
(LĐXH)- Trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi đã thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận cho 69 lượt doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài với tổng số 692 lao động vào làm việc; số lượng vị trí công việc gồm 292 chuyên gia, 388 lao động kỹ thuật, 02 giám đốc điều hành và 10 nhà quản lý.
Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi, tính đến thời điểm ngày 19/1/2023, tổng số lao động người nước ngoài đang làm việc tại tỉnh là 859 lao động; đang làm việc tại khu VSIP Quảng Ngãi 391 lao động. Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022, toàn tỉnh đã cấp 593 giấy phép lao động, cấp gia hạn 113 giấy phép lao động, cấp lại 32 giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy hép lao động 02 lao động; thu hồi 310 giấy phép lao động (lý do thu hồi giấy phép lao động hết hạn và người lao động về nước và không quay lại làm việc).

Lao động nước ngoài làm việc tại khu VSIP Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Tấn Đối, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi, cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thích ứng với hoạt động sản xuất trong trạng thái bình thường mới, đơn vị đã thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động trực tuyến tại địa chỉ: motcua.quangngai.gov.vn; từ ngày 13/6/2022 đổi thành dichvucong.quangngai.gov.vn. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết qua đường Bưu điện.
Theo quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi, có 2 thủ tục hành chính đã  được rút ngắn thời gian giải quyết là gia hạn giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài; báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Thời hạn giải quyết của 2 thủ tục trên đều được rút ngắn 2 ngày so với quy định.
“Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi thường xuyên báo cáo tình hình cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động bao gồm: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động, nơi làm việc, thời gian làm việc, số văn bản chấp thuận của UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/08/2015 của Chính phủ” - Phó Giám đốc Nguyễn Tấn Đối, thông tin.
Trong năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi sẽ thường xuyên trao đổi với cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh đối với những doanh nghiệp mới có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài về pháp nhân và địa chỉ cụ thể trước khi thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận. Trao đổi với Phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo về điều kiện chức danh công việc là giáo viên dạy tại cơ sở đào tạo ngoại ngữ đảm bảo theo quy định.
Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.quangngai.gov.vn (đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia) và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần hỗ trợ công dân và tổ chức tiết kiệm thời gian và chi phí (nộp hồ sơ trực tuyến được giảm 50% lệ phí). Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch trong việc công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Chí Tâm