Lao động
Quảng Bình hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động theo Nghị quyết 68
02:37 PM 28/08/2021
(LĐXH)- Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 26/8, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình Nguyễn Trường Sơn cho biết: Tỉnh đã xác nhận đóng BHXH cho 01 đơn vị với 828 lao động để làm thủ tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động…
Khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống
Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến, Giám đốc Nguyễn Trường Sơn, cho biết: Để chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Bình, các sở, ngành, địa phương đã khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện, thủ tục hồ sơ đề nghị; đồng thời, đánh giá những vướng mắc đối với từng nhóm đối tượng nhằm thực hiện hỗ trợ kịp thời các nhóm đối tượng đảm bảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Giám đốc Nguyễn Trường Sơn trao đổi về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ở Quảng Bình

Cụ thể, ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2558/VPUBND-NCVX giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.
Tiếp đó, ngày 15/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1273/KH-UBND ngày 19/7/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; đồng thời ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
“Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng bình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” - Giám đốc Nguyễn Trường Sơn, cho biết.
Ngoài ra, để chia sẻ khó khăn, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, ngày 01/8/2021 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1422/UBND-NCVX hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó mỗi hộ dân gặp khó khăn, trước mắt sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng. UBND tỉnh cũng đã thiết lập đường dây nóng, hotline 18008073 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục ban hành Kế hoạch số 1585/KH-UBND về việc đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Những kết quả ghi nhận
Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình, về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, tính đến ngày 27/8/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện giải ngân đối với 13 hồ sơ vay vốn, với 645 lượt người lao động, số tiền 2.259,28 triệu đồng.
Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 31.910 người lao động được giảm mức đóng, tương ứng với số tiền được giảm là 1.651,7 triệu đồng. Tỉnh cũng có 02 đơn vị được hỗ trợ tạm hoãn đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất, tương ứng với số tiền 38,7 triệu đồng.

Rất nhiều lao động tự do ở Quảng Bình đã được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Quảng Bình đã thực hiện hỗ trợ cho 307 người, với số tiền hỗ trợ 1.297,97 triệu đồng, trong đó có 12 phụ nữ đang mang thai và 138 người nuôi con nhỏ. Thực hiện hỗ trợ 81 trường hợp là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền 102 triệu đồng, trong đó có 18 trẻ em dưới 16 tuổi.
Tỉnh cũng đã thẩm tra hỗ trợ hộ kinh doanh và trình UBND tỉnh phê duyệt 35 trường hợp với số tiền 105 triệu đồng; trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 28 hộ với số tiền 84 triệu đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt thực hiện hỗ trợ cho 33 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 122,43 triệu đồng.
Về việc hỗ trợ lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do), 08/08 địa phương ở Quảng Bình đã thực hiện hỗ trợ cho 5.792 lao động, với số tiền 8,688 tỷ đồng.
Đặc biệt, đến nay, tỉnh đã xác nhận đóng BHXH cho 01 đơn vị với 828 lao động để làm thủ tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP.
Đối với chính sách hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, toàn tỉnh có 19.083 người người đăng ký tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính Công tỉnh; số lượng đề nghị các xã, phường, thị trấn thẩm tra, xác minh là 18.842 người; số lượng người do các xã, phường, thị trấn đã thẩm tra, xác minh và đề nghị hỗ trợ 48.323 người; số lượng người đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình xem xét hỗ trợ là 19.664 người. Tính đến ngày 27/8, Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển qua Bưu điện hỗ trọ cho 19.664 người; Bưu điện đã chuyển thành công hỗ trợ tới 17.935 người…
Tại hội nghị trực tuyến, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Trường Sơn, trao đổi: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quảng Bình còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định. Cụ thể, trong tháng 7/2021, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn đang dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh nên việc thực hiện phối hợp với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động để thực hiện xây dựng phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động gặp khó khăn. Số đối tượng phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/4/2021 đến cuối tháng 7/2021 không nhiều, nên đến nay việc đề nghị hỗ trợ các nhóm đối tượng thực hiện số lượng không lớn…

Chí Tâm