Xã hội
Quận Tây Hồ tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
04:56 PM 27/06/2022
(LĐXH) Sáng ngày 27/6/2022, Quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ trên địa bàn quận.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ; đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Trưởng ban đại diện NHCSXH thành phố Hà Nội.
Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, của UBND Thành phố Hà Nội và của UBND Quận Tây Hồ đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) truyền tải đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần không nhỏ giúp đời sống của nhân dân trên địa bàn quận ngày càng được nâng lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội  trên địa bàn quận.
Đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Theo báo cáo của NHCSXH quận Tây Hồ, tính đến 31/5/2022, trên địa bàn quận có 116 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đang hoạt động hiệu quả tại 90 Tổ dân phố, trực thuộc quản lý của 02 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng số 3.787 thành viên, bình quân mỗi Tổ có 32,6 thành viên. Qua kết quả rà soát, phân loại Tổ TK&VV, toàn quận có 116/116 Tổ TK&VV xếp loại Tốt (tỷ lệ 100%). Trong 20 năm qua, Tổ TK&VV đã phát huy vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa Ngân hàng với người vay vốn, góp phần chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội.
Tổng nguồn vốn NHCSXH quận Tây Hồ quản lý và huy động đạt 327,96 tỷ đồng, tăng 320,83 tỷ đồng, gấp 46 lần so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động, trung bình mỗi năm tăng là 16,8%.
Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận Tây Hồ không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nhất là sự tăng lên đáng kể của nguồn vốn ngân sách quận ủy thác qua NHCSXH đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Quận ủy, HĐND, UBND quận trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội.
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu tại Hội nghị
Về kết quả thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách, Từ 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là 7,12 tỷ đồng, đến nay, trên địa bàn quận  đang triển khai cho vay đối với 04 chương trình tín dụng chính sách, theo dõi và quản lý 3.789 khách hàng vay vốn.
Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt 629,44 tỷ đồng, bình quân giải ngân 31,47 tỷ đồng/năm, với 24.450 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó có 9.755 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn.
 Tổng doanh số thu nợ trong 20 năm đạt 441 tỷ đồng, bình quân thu nợ 22 tỷ đồng/năm, chiếm 70,06% tổng doanh số cho vay, góp phần tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam trao Bằng khen cho những cá nhân 
 có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi 
Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn quận đến 31/5/2022 đạt 269,12 tỷ đồng, tăng 261.998 triệu đồng, gấp 37,8 lần so với năm 2003, trung bình mỗi năm tăng là 18,88%; trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 15,29%. Dư nợ bình quân đạt 71 triệu đồng/khách hàng, tăng 62,5 triệu đồng/khách hàng so với năm 2003.
Về hiệu quả sử dụng vốn, trong 20 năm qua, đã có 24.450 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, trong đó có 9.755 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, qua đó góp phần giúp cho 4.669 lượt hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm từ nguồn vốn Trung ương và nguồn ngân sách địa phương đã thu hút tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 14.597 lao động (đặc biệt từ năm 2020 đến nay, nguồn cho vay hỗ trợ Covid-19 từ ngân sách Thành phố phân bổ đã giúp cho 258 lao động trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi đại dịch có nguồn vốn để tự tạo việc làm, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống); giúp cho 31 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, giúp 30 đối tượng chính sách được mua nhà ở xã hội để an cư lạc nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn quận
Nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận trong 20 năm qua đã và đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm ổn định, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục theo học tại các trường chuyên nghiệp.
Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn quận; giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, nâng cao trình độ dân trí, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức từ việc cấp không, cho không sang vay vốn có hoàn trả, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn.
Tại Hội nghị, UBND quận Tây Hồ đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn quận./.
Thảo Lan